Στους δρόμους της λογιοσύνης. Κείμενα γνώσης, θεωρίας και κριτικής

Titel Στους δρόμους της λογιοσύνης. Κείμενα γνώσης, θεωρίας και κριτικής
Autor*in Βιζυηνός, Γεώργιος
Herausgeber*in Μουλλάς, Παναγιώτης
Mitarbeiter*in Αποστολίδου, Βενετία
Mitarbeiter*in Μικέ, Μαίρη
Ort Αθήνα
Verlag ΜΙΕΤ
Datum 2013
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung