"Μετά θάρρους ανησυχίαν εμπνέοντος". Η κριτική πρόσληψη του Γ. Μ. Βιζυηνού (1873-1896)

Titel "Μετά θάρρους ανησυχίαν εμπνέοντος". Η κριτική πρόσληψη του Γ. Μ. Βιζυηνού (1873-1896)
Herausgeber*in Βαρελάς, Λάμπρος
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag University Studio Press
Datum 2014
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung