Τραγούδια των γερμανών κλασσικών

Titel Τραγούδια των γερμανών κλασσικών
Autor*in Schiller, Friedrich
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Autor*in Uhland, Ludwig
Autor*in Eichendorff, Joseph von
Autor*in Platen, August von
Autor*in Hauff, Wilhelm
Autor*in Heine, Heinrich
Autor*in Lenau, Nikolaus
Autor*in Mörike, Eduard
Autor*in Arndt, Ernst Moritz
Autor*in Chamisso, Adelbert von
Autor*in Kerner, Justinus von
Autor*in Rückert, Friedrich
Autor*in Schulze, Ernst
Autor*in Zedlitz, Joseph Christian Frhr. von
Autor*in Schwab, Gustav
Autor*in Müller, Wilhelm
Autor*in Immermann, Karl
Autor*in Froelich, Abraham Emanuel
Autor*in Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
Autor*in Seidl, Johann Gabriel
Autor*in Reinick, Robert
Autor*in Grün, Anastasius
Autor*in Dräxler, Karl
Autor*in Sallet, Friedrich von
Autor*in Geibel, Emanuel
Autor*in Herwegh, Georg
Autor*in Ebert, Karl Egon
Übersetzer*in Λάμψας, Δημήτριος Ι
Ort Αθήνα
Verlag Κολλάρος
Datum 1933/34
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung