Κύματα του Βορρά

Titel Κύματα του Βορρά
Autor*in Nietzsche, Friedrich Wilhelm
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Autor*in Klopstock, Friedrich Gottlieb
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Autor*in Novalis, [= Friedrich von Hardenberg]
Autor*in Eichendorff, Joseph von
Autor*in Mörike, Eduard
Autor*in Storm, Theodor
Autor*in Herder, Johann Gottfried
Autor*in Kleist, Heinrich von
Autor*in Fontane, Theodor
Autor*in Groth, Klaus
Autor*in Meyer, Conrad Ferdinand
Autor*in Dahn, Felix
Autor*in Blunck, Hans Friedrich
Autor*in Vogelweide, Walther von der
Autor*in Vischer, Friedrich Theodor
Autor*in Rilke, Rainer Maria
Übersetzer*in Μοσχονά-Ποζιοπούλου, Καίτη
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag χ.ό.
Datum 1943
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung