Γερμανοί ποιηταί: με αντίγραφα εικόνων μεγάλων ζωγράφων

Titel Γερμανοί ποιηταί: με αντίγραφα εικόνων μεγάλων ζωγράφων
Autor*in Schiller, Friedrich
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Autor*in Bürger, Gottfried August
Autor*in Novalis, [= Friedrich von Hardenberg]
Autor*in Uhland, Ludwig
Autor*in Eichendorff, Joseph von
Autor*in Platen, August von
Autor*in Heine, Heinrich
Autor*in Lenau, Nikolaus
Autor*in Mörike, Eduard
Autor*in Liliencron, Detlev von
Autor*in Dehmel, Richard
Autor*in Hartleben, Otto Erich
Autor*in Mombert, Alfred
Autor*in Molo, Walter von
Autor*in Calé, Walter
Autor*in Richter, Jean Paul
Autor*in Rückert, Friedrich
Autor*in Körner, Theodor
Autor*in Müller, Wilhelm
Autor*in Mosen, Julius
Autor*in Reinick, Robert
Autor*in Grün, Anastasius
Autor*in Gruhl, Ernst Karl
Autor*in Gottschall, Rudolf von
Autor*in Bethge, Hans
Herausgeber*in Πεσματζόγλου, Μ.
Übersetzer*in Διάφοροι
Ort Αθήνα
Verlag Καλλιτεχνικαί εκδόσεις Μ. Πεσματζόγλου
Datum 1922
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung