Νικόλαος ο Ποριώτης. Ξένη λύρα

Titel Νικόλαος ο Ποριώτης. Ξένη λύρα
Autor*in Chamisso, Adelbert von
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Autor*in Gellert, Christian Fürchtegott
Autor*in Heine, Heinrich
Autor*in Heyse, Paul
Autor*in Dahn, Felix
Autor*in Matthison, Friedrich
Autor*in Mörike, Eduard
Autor*in Hofmannsthal, Hugo von
Autor*in Rückert, Friedrich
Übersetzer*in Ποριώτης, Νικόλαος
Ort Αθήνα
Verlag Εστία
Datum 1925
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung