Συμβολαί εις την ιστορίαν του ελληνικού τύπου και ελληνικών τυπογραφείων της Βιέννης (1790-1821)

Titel Συμβολαί εις την ιστορίαν του ελληνικού τύπου και ελληνικών τυπογραφείων της Βιέννης (1790-1821)
Autor*in Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.
Buchtitel Κοραής - Κούμας - Κάλβος
Ort Αθήνα
Verlag Εστία
Datum 1967
Seiten 199-275
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung