Η επίδραση του Νίτσε στην Ελλάδα. "Τέχνη" και "Διόνυσος", Βλαστός και Καζαντζάκης

Titel Η επίδραση του Νίτσε στην Ελλάδα. "Τέχνη" και "Διόνυσος", Βλαστός και Καζαντζάκης
Autor*in Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.
Ort Αθήνα
Verlag Παπαζήσης
Datum 2009
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung