Άουγκουστ Μπολτς

1819 (Μπρεσλάου) – 1907 (Ντάρμστατ)

Αναφορές στην Επιτομή

Άουγκουστ Μπολτς Άρθρα
August Boltz Εργοβιογραφικό σημείωμα
Alexandros Rizos Rangavis Άρθρα
Άνταλμπερτ Μπόυζεν Άρθρα
Βίλχελμ Λάνγκε Άρθρα
Όττο Άντολφ Έλλισεν Άρθρα
Φέλιξ Μοράλ Άρθρα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Mitsou, Marilisa: „Deutsch-griechische Wechselbeziehungen in Literatur und Wissenschaft in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 127–138.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Mitsou, Marilisa: „Griechenfreundschaft gegen Philhellenismus? Karl Dieterichs Lyrik-Anthologie als erste Kanonbildung“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 243–267.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Boltz, August: „Lessing in Griechenland“, in: Magazin für die Literatur des Auslandes 48/41 (1879), S. 633–636.
August Boltz (Συγγραφέας)
1879
Indexeintrag: Boltz, August Konstantin. In: Deutsche Biographie (Online). Online unter: https://www.deutsche-biographie.de/sfz015_00550_1.html.
Indexeintrag (Συγγραφέας)
Βαρελάς, Λάμπρος (Hrsg.): „Μετά θάρρους ανησυχίαν εμπνέοντος“. Η κριτική πρόσληψη του Γ. Μ. Βιζυηνού (1873-1896), Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2014.
Λάμπρος Βαρελάς (Επιμελητής)
2014
Bikelas, Demetrios: Erzählungen von den Ägäischen Inseln. Autoris. Übers. aus d. Neugriech., übers. von. August Boltz, Leipzig: Reclam 1906.
Demetrios Bikelas (Συγγραφέας), August Boltz (Μεταφραστής)
1906
Karkawitsas, Andreas/Palamas, Kostis/Bizyinós, Georgios/Drossinis, Georgios/Kampúroglu, Marianna (1887): Hellenische Erzählungen. Halle: Otto Hendel.
Andreas Karkawitsas (Συγγραφέας), Kostis Palamas (Συγγραφέας), Georgios Bizyinós (Συγγραφέας), Georgios Drossinis (Συγγραφέας), Marianna Kampúroglu (Συγγραφέας), August Boltz (Μεταφραστής)
1887
Velestinlis, Rhigas u. a.: Sammlung neugriechischer Gedichte und Studie über den Hellenismus, hrsg. v. Adalbert Boysen, übers. von. Adalbert Boysen u. a., Marburg: N.G. Elwert 1902.
Rhigas Velestinlis (Συγγραφέας), Alexander Ypsilanti (Συγγραφέας), Panagiotis Soutsos (Συγγραφέας), Alexander Soutsos (Συγγραφέας), Angelika Palis (Συγγραφέας), D. Solomos (Συγγραφέας), Johannes Karasutsas (Συγγραφέας), Georg Zalocostas (Συγγραφέας), A. R. Rangabé (Συγγραφέας), Aristoteles Valaoritis (Συγγραφέας), Elias Tantalides (Συγγραφέας), Georg Drosinis (Συγγραφέας), Kléon Rangabé (Συγγραφέας), A. Vlachos (Συγγραφέας), Volkslieder (Συγγραφέας), Adalbert Boysen (Επιμελητής, Μεταφραστής), Theodor Kind (Μεταφραστής), Daniel Sanders (Μεταφραστής), Alexandros Rizos Rangavis (Μεταφραστής), Hans Müller (Μεταφραστής), August Boltz (Μεταφραστής), Volkslieder (Μεταφραστής), Hermann Lübke (Μεταφραστής), Arnold Passow (Μεταφραστής)
1902
Christópulos, Athanasios/Rangabé, A. R./Paparigópulos, D./Sutsos, Panagiotos/Valaoritis, Aristotélis/Kydoniotis, Dim./Vikélas, Dim./Tantalidis, Elias (1880): Lieder des hellenischen Mirza-Schaffy Athanasios Christópulos nebst einer Auswahl von Liedern und Gedichten hellenischer Zeitgenossen. Im Versmaasse  der Originale. Übertragen von August Boltz. Leipzig: Friedrich.
Athanasios Christópulos (Συγγραφέας), A. R. Rangabé (Συγγραφέας), D. Paparigópulos (Συγγραφέας), Panagiotos Sutsos (Συγγραφέας), Aristotélis Valaoritis (Συγγραφέας), Dim. Kydoniotis (Συγγραφέας), Dim. Vikélas (Συγγραφέας), Elias Tantalidis (Συγγραφέας), August Boltz (Μεταφραστής)
1880
Drosines, Georgios: Land und Leute in Nord-Euböa. Ländliche Briefe, mit einem Anhang: Die Polyphem-Sage in modern hellenischer Gestalt aus den Athenischen Märchen von Marianne Kampúroglu, übers. von. August Boltz, Leipzig: Friedrich 1884.
Georgios Drosines (Συγγραφέας), August Boltz (Μεταφραστής)
1884
Lampros, Spyridon: Die Bibliotheken der Klöster des Athos, übers. von. August Boltz, Bonn: Nolte 1881.
Spyridon Lampros (Συγγραφέας), August Boltz (Μεταφραστής)
1881
Paraschos, Achilles. “Begierde.” In Deutsch-Neugriechische Literarische Beziehungen, edited by Dinos Kugulos, translated by August Boltz, 34–35. Hannover: Selbstverlag, 1980.
Achilles Paraschos (Συγγραφέας), August Boltz (Μεταφραστής), Dinos Kugulos (Επιμελητής)
1980
Drossinis, Georgios. “Chryssula. Eine Nordeuböische Dorfgeschichte.” Translated by August Boltz. Aus Fremden Zungen 6, no. 1 (1897): 345–68.
Georgios Drossinis (Συγγραφέας), August Boltz (Μεταφραστής)
1897
Vilaras, Ioannis. “Guter Rath.” In Deutsch-Neugriechische Literarische Beziehungen, edited by Dinos Kugulos, translated by August Boltz, 14–15. Hannover: Selbstverlag, 1980.
Ioannis Vilaras (Συγγραφέας), August Boltz (Μεταφραστής), Dinos Kugulos (Επιμελητής)
1980

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον