Το Online-Compendium των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων (ComDeG) προωθεί τις υφιστάμενες επιστημονικές συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και συγκεντρώνει τα ερευνητικά πορίσματα για την ιστορία των πολιτισμικών και διανοητικών μεταφορών και διασταυρώσεων μεταξύ των δύο γλωσσικών χώρων, επιχειρώντας να αναδείξει νέα ερωτήματα προς έρευνα. Το εύρος των περιεχομένων του εκτείνεται χρονικά από τα τέλη του 18ού αιώνα έως το άμεσο παρελθόν, ενώ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλά και τις επιστημονικές και πολιτισμικές διασταυρώσεις.

Το ComDeG έχει σχεδιαστεί ως ένα πολύπλευρο ψηφιακό έργο αναφοράς, με ελεύθερη πρόσβαση, στη βάση του Open Encyclopedia System (OES). Ο σχεδιασμός και η τεχνική υλοποίηση του ψηφιακού περιβάλλοντος διαχείρισης και δημοσίευσης περιεχομένου πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Ψηφιακών Συστημάτων (CeDiS) του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου στο πλαίσιο του χρηματοδοτημένου από την DFG προγράμματος «Von 1914-1918-online zum Open Encyclopedia System» (2016-2020). Οι γνωστικοί πόροι του ComDeG δημοσιεύονται διαδοχικά, δίγλωσσα (γερμανικά και ελληνικά) και με ανοικτή αδειοδότηση (CC-BY-ND 4.0).

Τα Δοκίμια, τα Άρθρα και οι Φάκελοι της Επιτομής συντάσσονται κατά τη συνεργασία του Κέντρου Νέου Ελληνισμού (CeMoG) στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου με το Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων (ΕΜΕΣ) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ η πρώτη φάση της υλοποίησης (2018-2021) χρηματοδοτείται από το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών με πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον.

Συνεπιμελητές της Επιτομής είναι οι Μίλτος Πεχλιβάνος (CeMoG) και Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (ΕΜΕΣ). Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή, αποτελούμενη από ερευνήτριες και ερευνητές από την Ελλάδα και τη Γερμανία, παρακολουθεί την παραγωγή των περιεχομένων, ελέγχοντας την ποιότητα των επιστημονικών συμβολών που δημοσιεύονται στην Επιτομή. Οι ομάδες εργασίας στο Βερολίνο και στην Αθήνα επιμελούνται τη υλοποίηση του έργου, τον εμπλουτισμό και τη δικτύωση των περιεχομένων της Επιτομής και εκτελούν τις αναγκαίες εργασίες για τον συντονισμό και τον τεχνικό σχεδιασμό του προγράμματος.

Τα περιεχόμενα της Επιτομής αναπτύσσονται με τη συμβολή ενός δικτύου ερευνητριών και ερευνητών από τη Γερμανία και την Ελλάδα, εν μέρει στο πλαίσιο θεματικών επιστημονικών συναντήσεων, όπου οι προσκεκλημένοι συνεισφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους στην Επιτομή, εστιάζουν σε μελέτες για διαφορετικές όψεις των ελληνογερμανικών σχέσεων και καταθέτουν τα ερευνητικά πορίσματα με τη συγγραφή των Δοκιμίων της Επιτομής. Επιπλέον, ερευνήτριες και ερευνητές σε γερμανικά και ελληνικά πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα με σχετική εμπειρογνωμοσύνη, όπως λ.χ. Τμήματα Γερμανικών Σπουδών, Νεοελληνικών Σπουδών ή Ιστορίας της Νοτιοανατολικής Ιστορίας σε Ελλάδα και Γερμανία προσκαλούνται (π.χ. μέσω Call for Essays) να συνδιαμορφώνουν τα περιεχόμενα της Επιτομής.

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον