Το Ενημερωτικό Δελτίο του Κέντρου Νέου Ελληνισμού (CeMoG) του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου δημοσιεύεται τρεις φορές τον χρόνο στα γερμανικά και παρέχει πληροφορίες για τις επιστημονικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του CeMoG. Επιπλέον παρουσιάζονται θέματα από τις δράσεις του ComDeG καθώς και περαιτέρω αναγνωστική ύλη.

Στο Αρχείο των Ενημερωτικών Δελτίων είναι διαθέσιμα τα προηγούμενα τεύχη.

Αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε από το CeMoG-Newsletter, μπορείτε να κάνετε να κάνετε εγγραφή σ’ αυτή τη σελίδα.

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον