Το Αρχείο προσφέρει μια επιλογή από τους ψηφιακούς γνωστικούς και διαμεσικούς πόρους του Κέντρου Νέου Ελληνισμού (CeMoG) καθώς και από τις δημοσιεύσεις της Edition Romiosini που σχετίζονται θεματικά με την Επιτομή:

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον