Η ανάπτυξη των περιεχομένων της Επιτομής έχει σχεδιαστεί ως έργο εν προόδω και αποσκοπεί να προσφέρει ερεθίσματα στη διμερή ερευνητική εργασία. Σας καλούμε να συμβάλετε στον εμπλουτισμό των περιεχόμενων, επικοινωνήστε με τη σύνταξη της Επιτομής! Η υποβολή ερευνητικών δεδομένων και σχετικών εργασιών είναι πάντα ευπρόσδεκτη.

Call for Essays

Τα Δοκίμια για τις μικροϊστορίες, τις μακροδιαδικασίες και τα μετααφηγήματα των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων αποτελούν ένα από τα δύο κεντρικά είδη συμβολών, μέσα από τα οποία αναπτύσσονται τα περιεχόμενα της Επιτομής. Μάθετε σ’ αυτή τη σελίδα πώς μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά στην παραγωγή περιεχομένων για την Επιτομή και πώς μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη συγγραφή δοκιμίων.

Πληροφορίες για τη δομή και τις τυπικές προδιαγραφές για τη συγγραφή ενός δοκιμίου μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες για τη συγγραφή δοκιμιών.

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον