Ρυθμοί αθανάτων

Titel Ρυθμοί αθανάτων
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Autor*in Schiller, Friedrich
Autor*in Heine, Heinrich
Autor*in Lenau, Nikolaus
Übersetzer*in Βορέας, Θεόφιλος Γ
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Πυρσού
Datum 1935-37
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung