Κλασικοί γερμανοί ποιητές. Johann W. von Goethe - Friedrich J. von Schiller - Friedrich Hölderlin - Heinrich W. von Kleist: Μια μικρή περιδιάβαση στη ζωή τους και στο έργο τους

Titel Κλασικοί γερμανοί ποιητές. Johann W. von Goethe - Friedrich J. von Schiller - Friedrich Hölderlin - Heinrich W. von Kleist: Μια μικρή περιδιάβαση στη ζωή τους και στο έργο τους
Autor*in Friedrich Schiller
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Autor*in Kleist, Heinrich von
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Übersetzer*in Γυφτάκης, Σωτήρης Ε.
Ort Αθήνα
Verlag Λεξίτυπον
Datum 2009
Weiteres Επανέκδοση 2015
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung