Χρηστομάνος, Βικέλας, Παπαδιαμάντης. Επιστολαί Μαξίμου, επισκόπου Κυθήρων (1549-1602). Έρευναι εις τα Αρχεία και τας χειρογράφους Συλλόγους Αυστρίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Ελλάδος

Titel Χρηστομάνος, Βικέλας, Παπαδιαμάντης. Επιστολαί Μαξίμου, επισκόπου Κυθήρων (1549-1602). Έρευναι εις τα Αρχεία και τας χειρογράφους Συλλόγους Αυστρίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Ελλάδος
Autor*in Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.
Ort Αθήναι
Verlag Παπαζήσης
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung