Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο

Titel Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο
Autor*in Petropulos, John A.
Herausgeber*in Διαμαντούρος, Νικηφόρος
Band Α'-Β'
Ort Αθήνα
Verlag Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Datum 1997
Weiteres Α' εκδόση: 1985 (τ. Α-Β'). Μετάφραση από την ομάδα συνεργατών υπό την εποπτεία του Ν. Διαμαντούρου
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung