Ντάνιελ Ζάντερς

02.11.1819 (Στρέλιτς) – 11.03.1897 (Στρέλιτς)

Αναφορές στην Επιτομή

Daniel Sanders Εργοβιογραφικό σημείωμα
Alexandros Rizos Rangavis Άρθρα
Heinrich Bernhard Oppenheim Άρθρα
Moriz Carrière Άρθρα
Άνταλμπερτ Μπόυζεν Άρθρα
Άντολφ Έλλισεν Άρθρα
Βίλχελμ Λάνγκε Άρθρα
Όττο Άντολφ Έλλισεν Άρθρα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Borsche, Eberhard: Adolf Ellissen (1815-1872). Ein Vorläufer der modernen byzantinistischen Literatur- und Sprachforschung. Ein Gelehrtenleben zwischen Politik und Wissenschaft, Hildesheim: August Lax 1955.
Eberhard Borsche (Συγγραφέας)
1955
Haß-Zumkehr, Ulrike: Daniel Sanders. Aufgeklärte Germanistik im 19. Jahrhundert, Berlin: de Gruyter 1995.
Ulrike Haß-Zumkehr (Συγγραφέας)
1995
Maufroy, Sandrine: „Wilhelm Müllers Edition von Fauriels Chants populaires de la Grèce moderne“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 119–147.
Sandrine Maufroy (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Βαρελάς, Λάμπρος (Hrsg.): „Μετά θάρρους ανησυχίαν εμπνέοντος“. Η κριτική πρόσληψη του Γ. Μ. Βιζυηνού (1873-1896), Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2014.
Λάμπρος Βαρελάς (Επιμελητής)
2014
Κωβαίου, Ελένη: „Geschichte der neugriechischen Litteratur von A. R. Rhangabé und Daniel Sanders: Η συμβουλή του D. Sanders στη μεταποίηση των λογοτεχνικών αντιλήψεων του Α. Ρ. Ραγκαβή“, in: Αργυρίου, Αστέριος, Κωνσταντίνος Δημάδης und Δανάη-Αναστασία Λαζαρίδου (Hrsg.): Ο Ελληνικός Κόσμος ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση 1453-1981. Πρακτικά του Α’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Βερολίνο, 2-4 Οκτωβρίου 1998), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1999, S. 353–367.
Ελένη Κωβαίου (Συγγραφέας), Αστέριος Αργυρίου (Επιμελητής), Κωνσταντίνος Δημάδης (Επιμελητής), Δανάη-Αναστασία Λαζαρίδου (Επιμελητής)
1999
Χριστιανόπουλος, Ντίνος: „Ο ‚Ύμνος εις την Ελευθερίαν‘ και 79 μεταφράσεις του σε 16 γλώσσες (1824-1998). Γερμανικές μεταφράσεις“, Ο "Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Διονύσιου Σολωμού και οι ξενόγλωσσες μεταφράσεις του, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 1998, S. 185–195.
Ντίνος Χριστιανόπουλος (Συγγραφέας)
1998
Velestinlis, Rhigas u. a.: Sammlung neugriechischer Gedichte und Studie über den Hellenismus, hrsg. v. Adalbert Boysen, übers. von. Adalbert Boysen u. a., Marburg: N.G. Elwert 1902.
Rhigas Velestinlis (Συγγραφέας), Alexander Ypsilanti (Συγγραφέας), Panagiotis Soutsos (Συγγραφέας), Alexander Soutsos (Συγγραφέας), Angelika Palis (Συγγραφέας), D. Solomos (Συγγραφέας), Johannes Karasutsas (Συγγραφέας), Georg Zalocostas (Συγγραφέας), A. R. Rangabé (Συγγραφέας), Aristoteles Valaoritis (Συγγραφέας), Elias Tantalides (Συγγραφέας), Georg Drosinis (Συγγραφέας), Kléon Rangabé (Συγγραφέας), A. Vlachos (Συγγραφέας), Volkslieder (Συγγραφέας), Adalbert Boysen (Επιμελητής, Μεταφραστής), Theodor Kind (Μεταφραστής), Daniel Sanders (Μεταφραστής), Alexandros Rizos Rangavis (Μεταφραστής), Hans Müller (Μεταφραστής), August Boltz (Μεταφραστής), Volkslieder (Μεταφραστής), Hermann Lübke (Μεταφραστής), Arnold Passow (Μεταφραστής)
1902
Rangabé, A. R.: Die Hochzeit des Kutrulis, ein aristophanisches Lustspiel (in Versen) von A. R. Rangabé, aus dem Neugriechischen übersetzt von Daniel Sanders, übers. von. Daniel Sanders, Berlin: o.A. 1848.
A. R. Rangabé (Συγγραφέας), Daniel Sanders (Μεταφραστής)
1848
Volkslieder und Rhigas Pheraios: Neugriechische Volks- und Freiheitslieder: zum Besten der unglücklichen Kandioten, hrsg. v. Heinrich Bernhard Oppenheim, übers. von. Daniel Sanders u. a., Grünberg u. Leipzig: W. Levysohn 1842.
Volkslieder (Συγγραφέας), Rhigas Pheraios (Συγγραφέας), Daniel Sanders (Μεταφραστής), Heinrich Bernhard Oppenheim (Επιμελητής), Wilhelm Müller (Μεταφραστής), Moriz Carriere (Μεταφραστής), Johann Wolfgang von Goethe (Μεταφραστής), Johann Matthias Firmenich-Richartz (Μεταφραστής), Friedrich Thiersch (Μεταφραστής), Adelbert von Chamisso (Μεταφραστής)
1842
[Daniel Sanders]: „[Rezension:] Das Volksleben der Neugriechen“, in: Heidelberger Jahrbücher der Literatur 38/39 (1844), S. 602–608, 609–613.
[Daniel Sanders] (Συγγραφέας)
1844
Rangabé, Alexander Risos und Daniel Sanders: Geschichte der neugriechischen Literatur von ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit, Leipzig: Wilhelm Friedrich 1884 (Geschichte der Weltliteratur in Einzeldarstellungen, VI,2).
Alexander Risos Rangabé (Συγγραφέας), Daniel Sanders (Συγγραφέας)
1884
Sanders, Daniel: „[Rezension:] Tou Koutroule ho gamos, komodia hypo Chresophanous Neologidou [= A. R. Rangavis]. En Athenais ek tes typographias K. Antoniadou“, in: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 97 (1845), S. 772–790.
Daniel Sanders (Συγγραφέας)
1845
Sanders, Daniel: „Die neugriechische Volkspoesie und die Juden“, in: Calender und Jahrbuch für Israeliten VI (1847), S. 260–268.
Daniel Sanders (Συγγραφέας), Isidor Busch (Επιμελητής)
1847
Sanders, Daniel: „Die politische Poesie bei den Neugriechen“, in: Literarhistorisches Taschenbuch 6 (1848), S. 171–225.
Daniel Sanders (Συγγραφέας), Robert Prutz (Επιμελητής)
1848
Sanders, Daniel: „[Rezension:] A Handbook to Modern Greek by Edgar Vincent and T. G. Dickson. London 1879.“, in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 34/64 (1880), S. 208–209.
Daniel Sanders (Συγγραφέας)
1880
Sanders, Daniel: „[Rezension:] A. R. Rangabé, Die Aussprache des Griechischen, Leipzig 1880“, in: Magazin für die Literatur des Auslandes 98 (1880), S. 661–663.
Daniel Sanders (Συγγραφέας)
1880
Sanders, Daniel: „[Rezension:] Ein englisches Handbuch der neugriechischen Sprache. A handbook to modern Greek, by E. Vincent, C. Guards and T. G. Dickson, London 1879“, in: Magazin für die Literatur des Auslandes 97 (1880), S. 98–99.
Daniel Sanders (Συγγραφέας)
1880
Sanders, Daniel: Neugriechische Grammatik nebst Sprachproben für die Fortbildung und Umgestaltung des Griechischen von Homer bis auf die Gegenwart. Rechtmäßige deutsche Bearb. des Handbook to Modern Greek by Edg. Vincent and T. G. Dickson (=Bibliothek ausführlicher Lehr- und Lesebücher der modernen Sprachen und Litteraturen), Leipzig: Breitkopf & Härtel 1881.
Daniel Sanders (Συγγραφέας)
1881
Sanders, Daniel: „Eine neugriechische Schrift über die Lenorensage“, in: Die Gegenwart XXVIII/37 (1885), S. 170–172.
Daniel Sanders (Συγγραφέας)
12.09.1885
Sanders, Daniel: „Erinnerungen eines griechischen Officiers an den deutsch-französischen Krieg von 1870 u. 71. A. d. Nachlaß d. jüngst verstorbenen Emil R. Rhangawis. Athen 1874“, in: Die Gegenwart VII/12 (1875), S. 187–188.
Daniel Sanders (Συγγραφέας)
20.03.1875
Sanders, Daniel: „Zur Geschichte der neugriechischen Literatur“, in: Die Gegenwart XII/44 (1877), S. 285–287.
Daniel Sanders (Συγγραφέας)
03.11.1877
Sanders, Daniel: „[Rezension:] Ein neugriechisches Drama [= A. R. Rangavis: Der Vorabend]“, in: Blätter für literarische Unterhaltung 42 (1882), S. 669–670.
Daniel Sanders (Συγγραφέας)
19.10.1882

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον