Ποίηματα (συντεθέντα από του 1795-1832)

Titel Ποίηματα (συντεθέντα από του 1795-1832)
Autor*in Usteri, Johann Martin
Autor*in Gleim, Wilhelm Ludwig
Autor*in Overbeck, Christian Adolf
Autor*in Bürger, Gottfried August
Autor*in Gellert, Christian Fürchtegott
Autor*in Schiller, Friedrich
Autor*in Isouard, Nicolas
Autor*in Da Ponte, Lorenzo
Autor*in Schikaneder, Emanuel
Autor*in Unbekannt(e)
Übersetzer*in Δορμούσης, Αλέξανδρος Ρίζος
Übersetzer*in Φεραίος (Βελεστινλής), Ρήγας
Übersetzer*in Unbekannt(e)
Ort χ.τ.
Datum 1795-1832
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung