Ποίηματα (συντεθέντα από του 1795-1832)

Titel Ποίηματα (συντεθέντα από του 1795-1832)
Autor*in Usteri, Johann Martin
Autor*in Gleim, Wilhelm Ludwig
Autor*in Overbeck, Christian Adolf
Autor*in Bürger, Gottfried August
Autor*in Gellert, Christian Fürchtegott
Autor*in Schiller, Friedrich
Autor*in Isouard, Nicolas
Autor*in Da Ponte, Lorenzo
Autor*in Schikaneder, Emanuel
Autor*in Unbekannt(e)
Übersetzer*in Δορμούσης, Αλέξανδρος Ρίζος
Übersetzer*in Φεραίος (Βελεστινλής), Ρήγας
Übersetzer*in Unbekannt(e)
Ort χ.ε.
Datum 1795-1832
Weiteres Μετάφρασεις/Παραφράσεις γερμανικής ποίησης και λιμπρέτων από τον Δουρμούση: Übersetzungen/Paraphrasen deutscher Lyrik und Libretti von Dormousis u.a.Titel: - Johann Martin Usteri: Freuet Euch des Lebens (Μετάφραση: R. Velestinlis) - Volkslied: Ich hab ein kleines Hüttchen nur - C. A. Overbeck: Als die Frühlingssonne zum erstenmal auf mein Zimmer schien - G. A. Bürger: Zechlied - Enkomion: Wirke lieber Mey und mache (1808) - Volkslied: Mädchen mit den blauen Augen - C. F. Gellert: Genieße, was dir Gott beschieden - C. F. Gellert: O Jüngling, faß doch diese Lehren - J. W. L. Gleim: Die Schöpfung des Weibes - Απόσπασμα από: Aschenbrödel (Dt. Übers. von N. Isouards frz. Oper "Cendrillon") - Ausschnitt aus: Die Seltenheit, oder die Schönheit der Tugend (1787) (γερμανική μετάφραση από: L. Da Pontes ital. Oper: Una cosa rara o sia bellezza ed onesta, 1786) - E. Schikaneder: Die Milch ist gesünder (Duett aus Oper: Der Spiegel von Arkadien, 17894) - Απόσπασμα από: E. Schikaneders Libretto von Mozarts "Zauberflöte: 1) Duett von Pamina und Papageno, 2) Arie des Monostatos, 3) Papagenos Arie - F. Schiller: Rätsel/Parabeln (aus: Turandot, Prinzessin von China)
Quelle Polioudakis 2008, S. 159-165, 180-183., 355-405
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung