Πενήντα κλασικά διηγήματα σε πενήντα κλασικές μεταφράσεις

Titel Πενήντα κλασικά διηγήματα σε πενήντα κλασικές μεταφράσεις
Autor*in Kafka, Franz
Autor*in Brecht, Bertolt
Autor*in Rilke, Rainer Maria
Autor*in Frisch, Max
Herausgeber*in Γεροντικός, Αρσένης
Übersetzer*in Χρύσος, Α.
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung