Επιγράμματα γερμανικά. Εκ των του Gothe: Ψεύδος και αλήθεια - Εκ των του Schiller: Εις τους προσηλυτοποιούς. Εις τα αστρονομικά βιβλία. Θεοφάνεια. Βρέφος εν κοιτίδι. Ελπίς και έκβασις. Εις στιχουργόν. Σοφίας και φρονήσεως διάφορα - Εκ των του Λουδοβίκου Βαυαρίας: Εις εν Ρώμη παλάτιον των Καισάρων. Το αχιοθαυμαστοτάτον - Εκ των του Haug: Τα επιτύμβια επιγράμματα. Εις ποιητήν. Περιττή φρόντις - Εκ των του Weisser: Εις ποιήτριαν - Εκ των του Brinkmann: Παρηγορίαι. Αναμνήσεις - Εκ των του Stolberg.

Titel Επιγράμματα γερμανικά. Εκ των του Gothe: Ψεύδος και αλήθεια - Εκ των του Schiller: Εις τους προσηλυτοποιούς. Εις τα αστρονομικά βιβλία. Θεοφάνεια. Βρέφος εν κοιτίδι. Ελπίς και έκβασις. Εις στιχουργόν. Σοφίας και φρονήσεως διάφορα - Εκ των του Λουδοβίκου Βαυαρίας: Εις εν Ρώμη παλάτιον των Καισάρων. Το αχιοθαυμαστοτάτον - Εκ των του Haug: Τα επιτύμβια επιγράμματα. Εις ποιητήν. Περιττή φρόντις - Εκ των του Weisser: Εις ποιήτριαν - Εκ των του Brinkmann: Παρηγορίαι. Αναμνήσεις - Εκ των του Stolberg.
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Autor*in Schiller, Friedrich
Autor*in Ludwig I., König von Bayern
Autor*in Haug, Friedrich
Autor*in Weisser, *
Autor*in Brinckmann, Karl Gustav
Autor*in Stolberg, Friedrich Ludwig
Übersetzer*in Unbekannt
Publikation Εστία
Band 4
Ausgabe 94
Datum 1877
Seiten 670-671
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung