Επιγράμματα γερμανικά. Εκ των του Gothe: Ψεύδος και αλήθεια - Εκ των του Schiller: Εις τους προσηλυτοποιούς. Εις τα αστρονομικά βιβλία. Θεοφάνεια. Βρέφος εν κοιτίδι. Ελπίς και έκβασις. Εις στιχουργόν. Σοφίας και φρονήσεως διάφορα - Εκ των του Λουδοβίκου Βαυαρίας: Εις εν Ρώμη παλάτιον των Καισάρων. Το αχιοθαυμαστοτάτον - Εκ των του Haug: Τα επιτύμβια επιγράμματα. Εις ποιητήν. Περιττή φρόντις - Εκ των του Weisser: Εις ποιήτριαν - Εκ των του Brinkmann: Παρηγορίαι. Αναμνήσεις - Εκ των του Stolberg.

Τίτλος Επιγράμματα γερμανικά. Εκ των του Gothe: Ψεύδος και αλήθεια - Εκ των του Schiller: Εις τους προσηλυτοποιούς. Εις τα αστρονομικά βιβλία. Θεοφάνεια. Βρέφος εν κοιτίδι. Ελπίς και έκβασις. Εις στιχουργόν. Σοφίας και φρονήσεως διάφορα - Εκ των του Λουδοβίκου Βαυαρίας: Εις εν Ρώμη παλάτιον των Καισάρων. Το αχιοθαυμαστοτάτον - Εκ των του Haug: Τα επιτύμβια επιγράμματα. Εις ποιητήν. Περιττή φρόντις - Εκ των του Weisser: Εις ποιήτριαν - Εκ των του Brinkmann: Παρηγορίαι. Αναμνήσεις - Εκ των του Stolberg.
Συγγραφέας Goethe, Johann Wolfgang
Συγγραφέας Schiller, Friedrich
Συγγραφέας Ludwig I., König von Bayern
Συγγραφέας Haug, Friedrich
Συγγραφέας Weisser, *
Συγγραφέας Brinckmann, Karl Gustav
Συγγραφέας Stolberg, Friedrich Ludwig
Μεταφραστής Unbekannt
Έντυπο Εστία
Τόμος 4
Τεύχος 94
Ημερομηνία 1877
Σελίδες 670-671
Συνέχεια αναζήτησης
B3KAT NLG NLG

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον