Ο αλιβάνιστος: εις γερμανικήν και ελληνικήν γλώσσαν = Der Kirchenscheue: in deutscher und griechischer Sprache. Ein Idyll

Titel Ο αλιβάνιστος: εις γερμανικήν και ελληνικήν γλώσσαν = Der Kirchenscheue: in deutscher und griechischer Sprache. Ein Idyll
Autor*in Papadiamantis, Alexandros
Übersetzer*in Bürchner, Ludwig
Ort Görlitz
Verlag Görlitzer Nachrichten und Anzeiger
Datum 1917
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung