... του μόνος συνδιάγειν. Οι νεοελληνικές σπουδές στη Γερμανία

Titel ... του μόνος συνδιάγειν. Οι νεοελληνικές σπουδές στη Γερμανία
Autor*in Eideneier, Hans
Buchtitel Ο δάσκαλος Χανς. Hans Eideneier: Άρθρα, Εισηγήσεις, Διαλέξεις
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag University Studio Press
Datum 2017
Seiten 341-359
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung