Νεοελληνικές Σπουδές στη Γερμανία σήμερα

Titel Νεοελληνικές Σπουδές στη Γερμανία σήμερα
Autor*in Eideneier, Hans
Buchtitel Ο δάσκαλος Χανς. Hans Eideneier: Άρθρα, Εισηγήσεις, Διαλέξεις
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag University Studio Press
Datum 2017
Seiten 422-432
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung