"Ψυχολογικαί μελέται επί του Καλού" του Γ. Βιζυηνού: Η "παιδιά" και η "φυσική τάσις προς μίμησιν" ως παράγοντες διαμόρφωσης της "καλολογικής διαθέσεως" και του έργου τέχνης

Titel "Ψυχολογικαί μελέται επί του Καλού" του Γ. Βιζυηνού: Η "παιδιά" και η "φυσική τάσις προς μίμησιν" ως παράγοντες διαμόρφωσης της "καλολογικής διαθέσεως" και του έργου τέχνης
Autor*in Μαυρέλος, Νίκος
Herausgeber*in Μαυρέλος, Νίκος
Buchtitel Το εύρος του έργου του Γ. Βιζυηνού. Παλαιότερες αναγνώσεις και νέες προσεγγίσεις. Εις μνήμην Κυριακής Μαμώνη. Διημερίδα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 30-31 Μαΐου 2009
Ort Αθήνα
Verlag Σοκόλη
Datum 2012
Seiten 241-257
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung