Κωστής Παλαμάς

1859 (Πάτρα) – 1943 (Αθήνα)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Anastasiadis, Athanasios: Der Norden im Süden : Kostantinos Chatzopoulos (1868-1920) als Übersetzer deutscher Literatur, Frankfurt a. M.: Lang 2008 (Publikationen des Fachbereichs Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim : Reihe A, Abhandlungen und Sammelbände 48).
Athanasios Anastasiadis (Συγγραφέας)
2008
Antonopoulou, Anastasia: „Die Rezeption Wilhelm Müllers in Griechenland“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 211–236.
Anastasia Antonopoulou (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Coulmas, Danae (2010): Athen ’41. Peter Coulmas im „Deutschen Wissenschaftlichen Institut“. In: Kambas, Chryssoula/Mitsou, Marilisa (Hg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert. Köln: Böhlau. S. 117–136.
Danae Coulmas (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Grimm, Rudolf: „‚Geheimes Deutschland‘ im besetzten Athen? Erinnerung an meine Arbeit im DWI und an Rudolf Fahrner“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 95–115.
Rudolf Grimm (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Κουμαριανού, Αικατερίνη: Ο ελληνικός προεπαναστατικός τύπος, Βιέννη-Παρίσι (1784-1821. Die Griechische vorrevolutionäre Presse, Wien-Paris (1784-1821), Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού 1995.
Αικατερίνη Κουμαριανού (Συγγραφέας)
1995
Mitsou, Marilisa: „Deutsch-griechische Wechselbeziehungen in Literatur und Wissenschaft in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 127–138.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Mitsou, Marilisa: „Griechenfreundschaft gegen Philhellenismus? Karl Dieterichs Lyrik-Anthologie als erste Kanonbildung“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 243–267.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Schellinger, Andrea (2010): Zwischen den Stühlen: Der Kulturmittler Alexander Steinmetz. In: Mitsou, Marilisa/Kambas, Chryssoula (Hg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert. Wien: Böhlau. S. 269–288.
Andrea Schellinger (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Η παρουσία του Goethe στο ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά“, in: Νέα Εστία 89 (1971), S. 317–329.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1971
Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.: Η επίδραση του Νίτσε στην Ελλάδα. „Τέχνη“ και „Διόνυσος“, Βλαστός και Καζαντζάκης, Αθήνα: Παπαζήσης 2009.
Δημήτρης Ν. Λαμπρέλλης (Συγγραφέας)
2009
Μαστροδημήτρης, Π.Δ.: „Αναφορές του Παλαμά στον Krumbacher. Μία «συνάντηση κορυφής» στα ζητήματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας“, in: Αργυρίου, Αστέριος, Κωνσταντίνος Α. Δημάδης und Δανάη-Αναστασία Λαζαρίδου (Hrsg.): Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην ανατολή και τη δύση : 1453-1981 Πρακτικά του Α΄ Ευρωπαϊκού συνεδρίου νεοελληνικών σπουδών, Βερολίνο, 2-4 Οκτωβρίου 1998, Bd. 1, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1999, S. 589–602.
Π.Δ. Μαστροδημήτρης (Συγγραφέας), Αστέριος Αργυρίου (Επιμελητής), Κωνσταντίνος Α. Δημάδης (Επιμελητής), Δανάη-Αναστασία Λαζαρίδου (Επιμελητής)
1999
Ξενόπουλος, Γρηγόριος (1934): [Rezension:] Τραγούδια των κλασικών Γερμανών, μετάφρασις Δημητρίου Ι. Λάμψα. Τόμος Α. υπερεκατόν τραγούδια με πρόλογο του Κωστή Παλαμά. In: Νέα Εστία 15, S. 329–330.
Γρηγόριος Ξενόπουλος (Συγγραφέας)
1934
Παλαμάς, Κωστής: Ο Γκαίτε στην Ελλάδα. Χαιρετισμός για την εκατονταστηρίδα του, Αθήναι: Δημητράκος 1932.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
1932
Heine, Heinrich: Χάινε. Μεταφράσεις ποιημάτων του. Ανθολογία, übers. von. Άγγελος Βλάχος u. a., Αθήνα: Σοκόλη 2007.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής), Γεώργιος Βιζυηνός (Μεταφραστής), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής), Παύλος Γνευτός (Μεταφραστής), Αντώνιος Σ. Μάτεσις (Μεταφραστής), Μιλτιάδης Μαλακάσης (Μεταφραστής), Νικόλαος Ποριώτης (Μεταφραστής), Κωνσταντίνος Θεοτόκης (Μεταφραστής), Γιάννης Καμπύσης (Μεταφραστής), Νικόλαος Γεννηματάς (Μεταφραστής), Θεόφιλος Βορέας (Μεταφραστής), Πέτρος Ραΐσσης (Μεταφραστής), Κώστας Καρθαίος (Μεταφραστής), Δημήτριος Ι. Λάμψας (Μεταφραστής), Γιώργος Σημηριώτης (Μεταφραστής), Τάκης Μπαρλάς (Μεταφραστής), Κώστας Γ. Καρυωτάκης (Μεταφραστής), Λέων Κουκούλας (Μεταφραστής), Άγγελος Δόξας (Μεταφραστής), Βασίλης Ι. Λαζανάς (Μεταφραστής), Άρης Δικταίος (Μεταφραστής), Σπύρος Καρυδάκης (Μεταφραστής), Κώστας Κουτσουρέλης (Μεταφραστής), Μαρία Υψηλάντη (Μεταφραστής)
2007
Rilke, Rainer Maria: „Από το ‚Βιβλίο των Ωρών‘. Σβύσε τα μάτια μου΄ μπορώ να σε κοιτάζω“, in: Νέα Εστία 377 (1943), S. 193.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής)
1943
Rilke, Rainer Maria: „Σβύσε τα μάτια μου· μπορώ να σε κοιτάζω“, in: Νέα Εστία 377, 15 (1943), S. 193.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής)
1943
Rilke, Rainer Maria: „Σβύσε τα μάτια μου· μπορώ να σε κοιτάζω“, in: Ποιητική Τέχνη 3 (1947), S. 61.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής)
1947
Rilke, Rainer Maria: „Σβύσε τα μάτια μου. Μπορώ να σε κοιτάζω“, in: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 10 (1953), S. 277.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής)
1953
Rilke, Rainer Maria und Χρήστος Κουλούρης: „Ο μεγάλος Ευρωπαίος ποιητής Ράινερ Μαρία Ρίλκε“, in: Εκλογή 112 (1955), S. 97–101.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Χρήστος Κουλούρης (Συγγραφέας), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής), Άρης Δικταίος (Μεταφραστής), Νίκος Παππάς Δ. (Μεταφραστής), Χρήστος Κουλούρης (Μεταφραστής)
1955
Rilke, Rainer Maria: „Σβύσε τα μάτια μου. Μπορώ να σε κοιτάζω“, in: Νέοι Σταθμοί 4–5 (1959), S. 204.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής)
1959
Rilke, Rainer Maria: „Σβύσε τα μάτια μου. Μπορώ να σε κοιτάζω“, in: Παράσχου, Κλέωνος Β. (Hrsg.): Ανθολογία της ευρωπαϊκής και αμερικανικής ποιήσεως, Αθήνα: Συμεωνίδης 1962, S. 228.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής), Κλέωνος Β. Παράσχου (Επιμελητής)
1962
Rilke, Rainer Maria: „Σβύσε τα μάτια μου, μπορώ να σε κοιτάζω“, in: Γράμματα 2 (1976), S. 144.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής)
1976
Rilke, Rainer Maria: „Σβήσε μου τα μάτια“, in: Φιλολογική Στέγη (Πειραιά) 24 (1977), S. 141.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής)
1977
Rilke, Rainer Maria: „Σβύσε μου τα μάτια. Μπορώ να σε κοιτάζω“, Άπαντα, Bd. 11,150, Αθήνα: Μπίρης, S. 417.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής)
Rilke, Rainer Maria: „Σβύσε μου τα μάτια. Μπορώ να σε κοιτάζω“, Εγκυκλοπαίδεια της σύγχρονης λογοτεχνίας. Παγκόσμιος λογοτεχνία, χ.τ.: Ημέρα χ.έ., S. 775–777.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής)
χ.έ.
Schiller, Friedrich: „Ο ιππότης“, Οι πεντασύλλαβοι, Τα παθητικά κρυφομιλήματα, Οι λύκοι, Δύο λουλούδια από τα ξένα, Αθήνα: Κολλάρος 1925.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής)
1925
Δρόσος, Γιώργος/Rilke, Rainer Maria (1977): Rainer Maria Rilke: Σβήσε μου τα μάτια, Ο Στερνός, Πε μου, ω ποιητή, Μοναξιά, Επίλογος, Οι μέρες του Μιχαήλ Αγγέλου, Όταν πεθάνω, θεέ. In: Φιλολογική Στέγη (24), S. 129–143.
Γιώργος Δρόσος (Συγγραφέας), Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής), Γιώργος Καρανικολός (Μεταφραστής), Άρης Δικταίος (Μεταφραστής), Δημήτρης Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1977
Karkawitsas, Andreas/Palamas, Kostis/Bizyinós, Georgios/Drossinis, Georgios/Kampúroglu, Marianna (1887): Hellenische Erzählungen. Halle: Otto Hendel.
Andreas Karkawitsas (Συγγραφέας), Kostis Palamas (Συγγραφέας), Georgios Bizyinós (Συγγραφέας), Georgios Drossinis (Συγγραφέας), Marianna Kampúroglu (Συγγραφέας), August Boltz (Μεταφραστής)
1887
Palamas, Kostis u. a.: Wort und Spiele. Sport und Literatur im Griechenland der Neuzeit. Eine Anthologie, hrsg. v. Niki Eideneier, übers. von. Hans Eideneier u. a., Köln: Romiosini 2004.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Anastassis Vistonitis (Συγγραφέας), Argyris Chionis (Συγγραφέας), Christoforos Milionis (Συγγραφέας), Lorenzos Mavilis (Συγγραφέας), Manolis Anagnostakis (Συγγραφέας), Jorgos Skambardonis (Συγγραφέας), Nassos Vajenas (Συγγραφέας), Petros Charis (Συγγραφέας), Antonis Fostieris (Συγγραφέας), Vassilis Tsiambussis (Συγγραφέας), Andonis Skiathas (Συγγραφέας), Christophoros Liontakis (Συγγραφέας), Jorgos Matzuranis (Συγγραφέας), Jorgos Chronas (Συγγραφέας), Takis Karvelis (Συγγραφέας), Stavros Safiriou (Συγγραφέας), Periklis Sfyridis (Συγγραφέας), Charis Vlavianos (Συγγραφέας), Maria Kyrtzaki (Συγγραφέας), Minas Vintiadis (Συγγραφέας), Nikos-Alexis Aslanoglou (Συγγραφέας), Menis Kumantareas (Συγγραφέας), Kostis Gimossulis (Συγγραφέας), Rula Kaklamanaki (Συγγραφέας), Vassilis Ioakim (Συγγραφέας), Maria Kentrou-Agathopulou (Συγγραφέας), Dinos Christianopulos (Συγγραφέας), Nikos Karusos (Συγγραφέας), Ersi Sotiropulou (Συγγραφέας), Alexis Stamatis (Συγγραφέας), Filippos Filippou (Συγγραφέας), Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Michalis Fakinos (Συγγραφέας), Mimis Suliotis (Συγγραφέας), Thanassis Chimonas (Συγγραφέας), Jannis Kontos (Συγγραφέας), Aris Sfakianakis (Συγγραφέας), Jorgos Markopulos (Συγγραφέας), Sophia Nikolaidou (Συγγραφέας), Jannis Varveris (Συγγραφέας), Jorgos Valassiadis (Συγγραφέας), Marios Markidis (Συγγραφέας), Kostas Kondodimos (Συγγραφέας), Asterios Tsikras (Συγγραφέας), Antonis Risos (Συγγραφέας), Nikos Chuliaras (Συγγραφέας), Kostas Mavrudis (Συγγραφέας), Manos Kondoleon (Συγγραφέας), Jorgos Veis (Συγγραφέας), Makis Tsitas (Συγγραφέας), Kostas Papajeorjiou (Συγγραφέας), Sakis Serefas (Συγγραφέας), Dimitris Kalokyris (Συγγραφέας), Alki Zei (Συγγραφέας), Nikos Engonopulos (Συγγραφέας), Eleni Torossi (Συγγραφέας), Andreas Empirikos (Συγγραφέας), Evjenios Trivizas (Συγγραφέας), Michalis Patentalis (Συγγραφέας), Lena Divani (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής, Μεταφραστής), Utta Decker (Συνεργάτης), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Sophia Georgallidis (Μεταφραστής), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής), Sabrina Laminger (Μεταφραστής), Konstantina Lokka (Μεταφραστής), Brigitte Münch (Μεταφραστής), Silvia Piangou (Μεταφραστής), Katerina Reber (Μεταφραστής), Erasmus Schöfer (Μεταφραστής), Dadi Sideri-Speck (Μεταφραστής), Heike Stefanatou (Μεταφραστής), Luna Gertrud Steiner (Μεταφραστής), Maria Valassiadou (Μεταφραστής), Theo Votsos (Μεταφραστής), Doris Wille (Μεταφραστής)
2004
Palamas, Kostis et al. (2001): Und ewig ruft Kassandra... Eine zweisprachige Anthologie Griechischer und Deutscher Lyrik des 20. Jahrhunderts. Würzburg: Königshausen und Neumann.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Konstantinos Kavafis (Συγγραφέας), Kostas Varnalis (Συγγραφέας), Angelos Sikelianos (Συγγραφέας), Kostas Ouranis (Συγγραφέας), Takis Papatsonis (Συγγραφέας), Kostas Karyotakis (Συγγραφέας), Giorgos Seferis (Συγγραφέας), Giorgos Themelis (Συγγραφέας), Andreas Empirikos (Συγγραφέας), Zoi Karelli (Συγγραφέας), Maria Polydouri (Συγγραφέας), G. Th. Vafopoulos (Συγγραφέας), Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Melpo Axioti (Συγγραφέας), Giorgos Sarantaris (Συγγραφέας), Nikos Engonopoulos (Συγγραφέας), Odysseas Elytis (Συγγραφέας), Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Nikos Gatsos (Συγγραφέας), Takis Varvitsiotis (Συγγραφέας), Giorgos Geralis (Συγγραφέας), Takis Sinopoulos (Συγγραφέας), Miltos Sachtouris (Συγγραφέας), Giorgis Kotsiras (Συγγραφέας), Nikos Kavadias (Συγγραφέας), Nanos Valaoritis (Συγγραφέας), Tassos Livaditis (Συγγραφέας), Olga Votsi (Συγγραφέας), D. P. Papaditsas (Συγγραφέας), Manolis Anagnostakis (Συγγραφέας), Thodoris Vlachodimitris (Συγγραφέας), Kostas Stergiopoulos (Συγγραφέας), Manto Aravantinou (Συγγραφέας), Nikos Karouzos (Συγγραφέας), Nikos Fokas (Συγγραφέας), Titos Patrikios (Συγγραφέας), Kiki Dimoula (Συγγραφέας), Takis Antoniou (Συγγραφέας), Nana Isaia (Συγγραφέας), Angelos Parthenis (Συγγραφέας), Stylianos S. Charkianakis (Συγγραφέας), Katerina Angelaki-Rooke (Συγγραφέας), Sefi Daraki (Συγγραφέας), Nikos Chouliaras (Συγγραφέας), Lena Papas (Συγγραφέας), Jannis Kontos (Συγγραφέας), Manolis Pratikakis (Συγγραφέας), Michalis Ganas (Συγγραφέας), Christophoros Liontakis (Συγγραφέας), Athina Papadaki (Συγγραφέας), Nassos Vagenas (Συγγραφέας), Maria Laina (Συγγραφέας), Pavlina Pamboudi (Συγγραφέας), Jenny Mastoraki (Συγγραφέας), Jannis Philis (Συγγραφέας), Giorgos Potamitis (Συγγραφέας), Jannis Varveris (Συγγραφέας), Charis Vlavianos (Συγγραφέας), Kostis Gimosoulis (Συγγραφέας), Maria Stamati (Συγγραφέας), Thanasis Lambrou (Συγγραφέας), Eutychia-Alexandra Loukidou (Συγγραφέας), Wilhelm Lehmann (Συγγραφέας), Gottfried Benn (Συγγραφέας), Rudolf Leonhard (Συγγραφέας), Peter Huchel (Συγγραφέας), Günter Eich (Συγγραφέας), Georg Maurer (Συγγραφέας), Wolfgang Weyrauch (Συγγραφέας), Rose Ausländer (Συγγραφέας), Louis Fürnberg (Συγγραφέας), Kurt Erich Rotter (Συγγραφέας), Ernst Meister (Συγγραφέας), Johannes Bobrowski (Συγγραφέας), Paul Celan (Συγγραφέας), Hans Cibulka (Συγγραφέας), Margarete Hannsmann (Συγγραφέας), I. B. Perfahl (Συγγραφέας), Gottfried Unterdörfer (Συγγραφέας), Friederike Mayröcker (Συγγραφέας), Dagmar Nick (Συγγραφέας), Ingeborg Bachmann (Συγγραφέας), Günter Grass (Συγγραφέας), Armin Müller (Συγγραφέας), Cyrus Atabay (Συγγραφέας), Peter Rühmkorf (Συγγραφέας), Heiner Müller (Συγγραφέας), Hans Magnus Enzensberger (Συγγραφέας), Max Bolliger (Συγγραφέας), Walter Helmut Fritz (Συγγραφέας), Günter Kunert (Συγγραφέας), Hans Dieter Schmidt (Συγγραφέας), Manfred Peter Hein (Συγγραφέας), Erasmus Schöfer (Συγγραφέας), Reiner Kunze (Συγγραφέας), Christoph Meckel (Συγγραφέας), Rolf Haufs (Συγγραφέας), Sarah Kirsch (Συγγραφέας), Robert Gernhard (Συγγραφέας), Wolf Wiechert (Συγγραφέας), Wolf Peter Schnetz (Συγγραφέας), Rainer Malkowski (Συγγραφέας), Guntram Vesper (Συγγραφέας), Dieter Leisegang (Συγγραφέας), Doris Runge (Συγγραφέας), Michael Krüger (Συγγραφέας), Ulla Hahn (Συγγραφέας), Peter Maiwald (Συγγραφέας), Thomas Rosenlöcher (Συγγραφέας), Ralf Grüneberger (Συγγραφέας), Jürgen Weiss (Συγγραφέας), Durs Grünbein (Συγγραφέας), Evangelos Konstantinou (Επιμελητής, Μεταφραστής)
2001
Moschos, Evangelos N.: „Internationaler Kongreß über Kostis Palamas in Athen“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1993), S. 107–108.
Evangelos N. Moschos (Συγγραφέας), Heike Jaxidis (Μεταφραστής)
1993
Palamas, Kostis: „Meinem toten Kinde“, in: Stimmen aus dem Südosten 11–12 (1942), S. 183.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1942
Palamas, Kostis: „Kostis Palamas“, in: Propyläa 9–11 (1971), S. 110–115.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Karl Dieterich (Μεταφραστής)
1971
Palamas, Kostis: Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, hrsg. v. Andrea Schellinger, übers. von. Heinz Czechowski u. a., München: ars et unitas 2015 (Münchener Schriften zur Neogräzistik 5).
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Andrea Schellinger (Επιμελητής, Μεταφραστής), Heinz Czechowski (Μεταφραστής), Giorgos D. Daskalakis (Μεταφραστής), Karl Dieterich (Μεταφραστής), Georg Volker Dietrich (Μεταφραστής), Günter Dietz (Μεταφραστής), Franz Dölger (Μεταφραστής), Hans-Peter Drögemüller (Μεταφραστής), Gerhard Emrich (Μεταφραστής), Carl Franz Endres (Μεταφραστής), Kostas Giannakakos (Μεταφραστής), Christian Greiff (Μεταφραστής), Rudolf Grimm (Μεταφραστής), Armin Kerker (Μεταφραστής), Asteris Kutulas (Μεταφραστής), Ina Kutulas (Μεταφραστής), Thomas Nicolaou (Μεταφραστής), Chlodwig Plehn (Μεταφραστής), Kurt Graf von Posadowsky-Wehner (Μεταφραστής), Axel Schulze (Μεταφραστής), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής), Doris Wille (Μεταφραστής), Giorgos Seferis (Συνεργάτης)
2015
Palamas, Kostis: „Der Tod des Pallikaren“, Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, München: ars et unitas 2015, S. 25–49.
Palamas, Kostis (Συγγραφέας), Dieterich, Karl (Μεταφραστής)
2015
Palamas, Kostis: „Der Zwölfgesang des Zigeuners“, Denker, Dichter und Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, München: ars et unitas 2015, S. 91–149.
Palamas, Kostis (Συγγραφέας), Grimm, Rudolf (Μεταφραστής), Hans-Peter Drögemüller (Μεταφραστής), Chlodwig Plehn (Μεταφραστής), Karl Dieterich (Μεταφραστής)
2015
Palamas, Kostis: „Der schwarze Reiter“, Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, München: ars et unitas 2015, S. s. 73.
Palamas, Kostis (Συγγραφέας), Plehn, Chlodwig (Μεταφραστής)
2015
Palamas, Kostis: „Die Flöte des Königs“, Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, München: ars et unitas 2015, S. 150–161.
Palamas, Kostis (Συγγραφέας), Dölger, Franz (Μεταφραστής), Giannakakos, Kostas (Μεταφραστής), Greiff, Christian (Μεταφραστής), Plehn, Chlodwig (Μεταφραστής)
2015
Palamas, Kostis (2015): Die Gräber in Kerameikos. In: Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen. München: ars et unitas.
Palamas, Kostis (Συγγραφέας), Schellinger, Andrea (Μεταφραστής)
2015
Palamas, Kostis: „Die Klagen der Lagune“, Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, München: ars et unitas 2015, S. 162–165.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Rudolf Grimm (Μεταφραστής), Chlodwig Plehn (Μεταφραστής)
2015
Palamas, Kostis: „Euphorion“, Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, München: ars et unitas 2015, S. 74–75.
Palamas, Kostis (Συγγραφέας), Dölger, Franz (Μεταφραστής)
2015
Palamas, Kostis: „Gedichte 1915-1929“, Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, München: ars et unitas 2015, S. 175–181.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Rudolf Grimm (Μεταφραστής), Karl Dieterich (Μεταφραστής), Heinz Czechowski (Μεταφραστής), Gerhard Emrich (Μεταφραστής), Axel Schulze (Μεταφραστής)
2015
Palamas, Kostis: „Jamben und Anapäste“, Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, München: ars et unitas 2015, S. 63–71.
Palamas, Kostis (Συγγραφέας), Dietz, Günter (Μεταφραστής), Plehn, Chlodwig (Μεταφραστής), Daskalakis, G.D. (Μεταφραστής), Dietrich, Georg Volker (Μεταφραστής), Grimm, Rudolf (Μεταφραστής), Giannakakos, Kostas (Μεταφραστής), Greiff, Christian (Μεταφραστής), Emrich, Gerhard (Μεταφραστής)
2015
Palamas, Kostis: „Meine erste Liebe“, in: Schellinger, Andrea (Hrsg.): Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, München: ars et unitas 2015, S. 22–24.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Steinmetz, Alexander (Μεταφραστής), Schellinger, Andrea (Επιμελητής)
2015
Palamas, Kostis: „Olympische Hymne“, Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, München: ars et unitas 2015.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Kutulas, Asteris (Μεταφραστής), Kutulas, Ina (Μεταφραστής), Wille, Doris (Μεταφραστής)
2015
Palamas, Kostis: „Stadt und Einsamkeit“, Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, München: ars et unitas 2015, S. 166–174.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Karl Dieterich (Μεταφραστής), Thomas Nicolaou (Μεταφραστής), Armin Kerker (Μεταφραστής), Axel Schulze (Μεταφραστής), Günter Dietz (Μεταφραστής)
2015
Palamas, Kostis (2015): Unwandelbares Leben. In: Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen. München: ars et unitas. S. 76–90.
Palamas, Kostis (Συγγραφέας), Graf von Posadowsky-Wehner, Kurt (Μεταφραστής), Apostolidou, Anastasia (Μεταφραστής), Faber, Caspar (Μεταφραστής), Endres, Franz Carl (Μεταφραστής), Schellinger, Andrea (Μεταφραστής), Stroszeck, Jutta (Μεταφραστής), Dieterich, Karl (Μεταφραστής), Plehn, Chlodwig (Μεταφραστής), Kerker, Armin (Μεταφραστής), Giannakakos, Kostas (Μεταφραστής), Greiff, Christian (Μεταφραστής), Grimm, Rudolf (Μεταφραστής), Dietz, Günter (Μεταφραστής), Emrich, Gerhard (Μεταφραστής)
2015
Schellinger, Andrea: „Nachwort“, Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, München: ars et unitas 2015, S. 182–206.
Andrea Schellinger (Συγγραφέας)
2015
Seferis, Giorgos: „Kostis Palamas“, Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, München: ars et unitas 2015, S. 11–21.
Seferis, Giorgos (Συγγραφέας), Czechowski, Heinz (Μεταφραστής), Kutulas, Asteris (Μεταφραστής)
2015
Papadiamantis, Alexandros und Verschiedene: Der Traum auf den Wellen und andere griechische Erzählungen, übers. von. Alexander Steinmetz, Leipzig: Felix Meiner Verlag 1944.
Alexandros Papadiamantis (Συγγραφέας), Verschiedene (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1944
Palamás, Kostis. “Athen - Saphir Im Ring Der Erde.” In Weiter Stein - Weites Herz. Moderne Griechische Poesie, translated by Kostas Giannakakos and Christian Greiff, 1st ed., 20–21. München: Babel Verlag Bülent Tulay, 2002.
Kostis Palamás (Συγγραφέας), Kostas Giannakakos (Μεταφραστής), Christian Greiff (Μεταφραστής)
2002
Palamas, Kostis. “Aus ‘Hundert Stimmen.’” Translated by Armin Kerker. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1,2 (1969): 20.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Armin Kerker (Μεταφραστής)
1969
Palamas, Kostis. “Aus ´´Hundert Stimmen´´.” Translated by Armin Kerker. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1,2 (1970): 24.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Armin Kerker (Μεταφραστής)
1970
Palamas, Kostis. “Der Satyr Oder Das Nackte Lied.” Translated by Armin Kerker. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 3 (1969): 11–14.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Armin Kerker (Μεταφραστής)
1969
Palamas, Kostis. “Der Tod Des Pallikaren.” Translated by Karl Dieterich. Aus Fremden Zungen 7, no. 2 (1897): 841–50.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Karl Dieterich (Μεταφραστής)
1897
Palamas, Kostis. “Die Flöte Des Kaisers.” Translated by Franz Dölger. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 3 (1966): 18–19.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Franz Dölger (Μεταφραστής)
1966
Palamás, Kostis. “Die Rede Der Hirtenflöte.” In Weiter Stein - Weites Herz. Moderne Griechische Poesie, translated by Kostas Giannakakos and Christian Greiff, 1st ed., 21–22. München: Babel Verlag Bülent Tulay, 2002.
Kostis Palamás (Συγγραφέας), Kostas Giannakakos (Μεταφραστής), Christian Greiff (Μεταφραστής)
2002
Palamás, Kostis. “Die Zypresse.” In Weiter Stein - Weites Herz. Moderne Griechische Poesie, translated by Kostas Giannakakos and Christian Greiff, 1st ed., 23. München: Babel Verlag Bülent Tulay, 2002.
Kostis Palamás (Συγγραφέας), Kostas Giannakakos (Μεταφραστής), Christian Greiff (Μεταφραστής)
2002
Palamas, Kostis. “Digenis Akritas; O Leben.” In Deutsch-Neugriechische Literarische Beziehungen, edited by Dinos Kugulos, translated by Chlodwig Plehn and Erika Plehn, 38–39. Hannover: Selbstverlag, 1980.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Chlodwig Plehn (Μεταφραστής), Erika Plehn (Μεταφραστής), Dinos Kugulos (Επιμελητής)
1980
Palamas, Kostis. “Euphorion.” Translated by Franz Dölger. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 3 (1966): 20–21.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Franz Dölger (Μεταφραστής)
1966
Palamás, Kostis. “Ewiges Griechenland.” In Weiter Stein - Weites Herz. Moderne Griechische Poesie, translated by Kostas Giannakakos and Christian Greiff, 1st ed., 19. München: Babel Verlag Bülent Tulay, 2002.
Kostis Palamás (Συγγραφέας), Kostas Giannakakos (Μεταφραστής), Christian Greiff (Μεταφραστής)
2002
Palamas, Kostis. “Gegenüber Das Fenster.” Translated by Armin Kerker. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2 (1967): 14.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Armin Kerker (Μεταφραστής)
1967
Seferis, Giorgos. “Kostis Palamas.” In Alles Voller Götter, translated by Asteris Kutulas, 50–60. Leipzig: Reclam, 1989.
Giorgos Seferis (Συγγραφέας), Asteris Kutulas (Μεταφραστής)
1989
Palamás, Kostis. “Liebe.” In Weiter Stein - Weites Herz. Moderne Griechische Poesie, translated by Kostas Giannakakos and Christian Greiff, 1st ed., 22–23. München: Babel Verlag Bülent Tulay, 2002.
Kostis Palamás (Συγγραφέας), Kostas Giannakakos (Μεταφραστής), Christian Greiff (Μεταφραστής)
2002
Palamas, Kostis. “Magdalene.” In Hellenische Erzählungen, translated by August Boltz, 77–88. Halle: Otto Hendel, 1887. https://www.dilibri.de/rlb/content/pageview/3359491.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), August Boltz (Μεταφραστής)
1887
Palamas, Kostis: „Die Olympische Hymne“, in: Eideneier, Niki (Hrsg.): Wort und Spiele. Sport und Literatur im Griechenland der Neuzeit. Eine Anthologie, Köln: Romiosini 2004, S. 10.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής, Μεταφραστής), Utta Decker (Συνεργάτης)
2004
Palamas, Kostis: „Das Haus, in dem ich geboren wurde“, in: Nicolaou, Thomas (Hrsg.): Diese Landschaft ist hart wie das Schweigen. Neugriechische Lyrik, Leipzig: Reclam 1972 (Reclams Universal-Bibliothek 279), S. 30–31.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Thomas Nicolaou (Επιμελητής, Μεταφραστής), Axel Schulze (Μεταφραστής)
1972
Palamas, Kostis: „Der Duft der Rose“, in: Nicolaou, Thomas (Hrsg.): Diese Landschaft ist hart wie das Schweigen. Neugriechische Lyrik, Leipzig: Reclam 1972 (Reclams Universal-Bibliothek 279), S. 30.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Thomas Nicolaou (Επιμελητής, Μεταφραστής), Axel Schulze (Μεταφραστής)
1972
Palamas, Kostis: „Die Väter“, in: Die Horen. Zeitschrift Literatur, Kunst und Kritik [=Themenheft »Rückkehr & Ankunft.«/ Griechische Literatur aus zwei Jahrhunderten] 46/202 (2001), S. 16.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής), Torsten Israel (Επιμελητής), Heinz Czechowski (Μεταφραστής), Thomas Nicolaou (Μεταφραστής)
2001
Palamas, Kostis: „Die Väter“, in: Nicolaou, Thomas (Hrsg.): Diese Landschaft ist hart wie das Schweigen. Neugriechische Lyrik, Leipzig: Reclam 1972 (Reclams Universal-Bibliothek 279), S. 29.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Thomas Nicolaou (Επιμελητής, Μεταφραστής), Heinz Czechowski (Μεταφραστής)
1972
Palamas, Kostis: „Kalvos aus Zakynthos“, in: Mitsou, Marie-Elisabeth und Maria Oikonomou (Hrsg.): Reflexionen. Essays neugriechischer Autoren, Neuried: Ars Una 2005 (Münchener Schriften zur Neogräzistik 1), S. 59–100.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Marie-Elisabeth Mitsou (Επιμελητής), Maria Oikonomou (Επιμελητής, Μεταφραστής), Ulrich Meurer (Μεταφραστής)
2005
Palamas, Kostis: „Photinós“, in: Nicolaou, Thomas (Hrsg.): Diese Landschaft ist hart wie das Schweigen. Neugriechische Lyrik, Leipzig: Reclam 1972 (Reclams Universal-Bibliothek 279), S. 31–32.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Thomas Nicolaou (Επιμελητής, Μεταφραστής)
1972
Palamas, Kostis (2001): Zwei Sonette. In: Kalkasina, Efrossini/Weiler, Elisabeth (Hg.): Από πού έρχεστε; Νεοελληνική Συλλογή. Woher kommt ihr? Neugriechisches Lesebuch. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. S. 36–39. (= dtv zweisprachig).
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Efrossini Kalkasina (Επιμελητής), Elisabeth Weiler (Επιμελητής), Anastasia Apostolidou (Μεταφραστής), Caspar Faber (Μεταφραστής)
2001
Παλαμάς, Κωστής. “Διατί Μισείται ο Άινε Στην Ευρώπη.” Εμπρός, October 25, 1909.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
25.10.1909
Παλαμάς, Κωστής. “Δύο Μεταφραστές Του Βέρτερου.” In Άπαντα, edited by Ίδρυμα Κώστη Παλαμά, ΙΓ:225–28. Αθήναι: Μπίρης, χ.έ.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας), Ίδρυμα Κώστη Παλαμά (Επιμελητής)
χ.έ
Παλαμάς, Κωστής. “Η Ποίησις. Γιάνης Α. Καμπύσης, ‘Το Βιβλίο Των Συντριμιών.’” Το Περιοδικόν Μας, no. 5 (1900): 172–73.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
1900
Παλαμάς, Κωστής. “Η Φαντασία Και η Πατρίς.” Το Άστυ. September 8, 1899.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
09.08.1899
Παλαμάς, Κωστής. “Λουίζα Μίλλερ, ή Τραγωδία Και Έρως.” In Άρθρα Και Χρονογραφήματα 1894-1914, edited by Δ. Π. Συναδινός and Κ. Γ. Κασίνης, 37–40. Αθήνα: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 1993.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας), Δ. Π. Συναδινός (Επιμελητής), Κ. Γ. Κασίνης (Επιμελητής)
1993
Παλαμάς, Κωστής: „Στίχοι κατά τον Άϊνε“, Άπαντα, Bd. 11, Αθήνα: Μπίρης 1970, S. 391–394.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
1970 [1882]
Α-Ω (=Κωστής Παλαμάς): „Σύντομα μελετήματα. Δια τον Σίλλερ“, in: Εμπρός (1909).
Α-Ω (=Κωστής Παλαμάς) (Συγγραφέας)
22.11.1909
Παλαμάς, Κωστής: „Τα βιβλία, η μοίρα του ωραίου. Ο Σίλλερ και το κοινόν“, in: Η Τέχνη 1/2 (1898), S. 25–27.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
1898
Παλαμάς, Κωστής: „[Warum wird Heine gehasst?]“, in: Εμπρός (1909).
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
1909
Παλαμάς, Κωστής: „Γάλλοι και Γερμανοί“, in: Εμπρός (1914).
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
21.09.1914
Παλαμάς, Κωστής: „Ο ανέστιος“, in: Εμπρός (1915), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
25.08.1915
Παλαμάς, Κωστής: „Και γλωσσοπόλεμος“, in: Εμπρός (1915), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
16.09.1915
Παλαμάς, Κωστής: „Κάτω οι Αρχαίοι“, in: Εμπρός (1915), S. 2.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
20.09.1915
Παλαμάς, Κωστής: „Παγγερμανισμός“, in: Νέα Ημέρα (1915), S. 2.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
30.09.1915
Παλαμάς, Κωστής: „Γλωσσοδιογμοί“, in: Εμπρός (1915), S. 1–2.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
02.11.1915
Παλαμάς, Κωστής: „Τα έθνη από την φιλοσοφίαν των“, in: Εμπρός (1915), S. 1–2.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
09.11.1915
Παλαμάς, Κωστής: „Ο Γκαίτε εις την Λειψίαν“, in: Εμπρός (1915), S. 1–2.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
10.11.1915
Παλαμάς, Κωστής: „Αναγκαίον κακόν“, in: Εμπρός (1915), S. 1–2.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
19.11.1915
Παλαμάς, Κωστής: „Ένα ανέκδοτο γράμμα του“, in: Νέα Εστία 681 (1955), S. 1525.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
1955
Παλαμάς, Κωστής: „Βιλαμόβιτς“, in: Εμπρός (1915), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
25.10.1915
Παλαμάς, Κωστής: „Δύο αφιλοπατρίδες“, in: Εμπρός (1914), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
07.03.1914
Παλαμάς, Κωστής: „Μια παλαιά ιστορία“, in: Εμπρός (1914), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
20.03.1914
Παλαμάς, Κωστής: „Ο Νίτσε εις το Βάιμαρ“, in: Εμπρός (1914), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
14.07.1914
Παλαμάς, Κωστής: „Ο δαίμονας του 21/Ο Μεττερνιχιάς“, in: Εμπρός (1918), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
8./9.4.1918
Παλαμάς, Κωστής: „Ο μισογύνης που δε χωρατεύει“, in: Εμπρός (1915), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
05.03.1915
Παλαμάς, Κωστής: „Οι Σέρβοι, ο Γκαίτε, ημείς“, in: Εμπρός (1914), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
01.12.1914
Παλαμάς, Κωστής: „Πρώτες έρωτες“, in: Εμπρός (1915), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
03.12.1915
Παλαμάς, Κωστής: „Στίχοι κατά τον Άϊνε“, Άπαντα, Bd. 11 (Βραδινή Φωτιά, Πρόσωπα και Μονόλογοι, Ξανατονισμένη Μουσική και άλλες μεταφράσεις, Η Ελένη της Σπάρτης του Βεράρεν), Athen: Μπίρης 1882, S. 391–394.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
1882 [1970]
Παλαμάς, Κωστής: „Τα νοήματα του Νίτσε“, in: Εμπρός (1915), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
08.01.1915
Παλαμάς, Κωστής: „Ανάμνησις του Βερτέρου“, in: Νέα Ημέρα (1917), S. 1–2.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
18.01.1917
Παλαμάς, Κωστής: „Βάγκνερ και Ζολά“, in: Εμπρός (1916), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
15.07.1916
Παλαμάς, Κωστής: „Βίσμαρκ“, in: Εμπρός (1916), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
08.10.1916
Παλαμάς, Κωστής: „Γερμανός μη Γερμανός“, in: Εμπρός (1916), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
20.08.1916
Παλαμάς, Κωστής: „Εις έξοχος ιστοριογράφος“, in: Εμπρός (1918), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
10.10.1918
Παλαμάς, Κωστής: „Η Σταέλ εις την Γερμανίαν“, in: Εμπρός (1917), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
30.09.1917
Παλαμάς, Κωστής: „Η κυρία Γκαίτε“, in: Εμπρός (1916), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
13.08.1916
Παλαμάς, Κωστής: „Η λατρεία του Γκαίτε“, in: Η Βραδυνή (1934).
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
31.07.1934, 01.08.1934
Παλαμάς, Κωστής: „Η ψυχή“, in: Εμπρός (1917), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
09.04.1917
Παλαμάς, Κωστής: „Ιταλοί και Γερμανοί“, in: Εμπρός (1917), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
22.10.1917
Παλαμάς, Κωστής: „Κάτι που θλίβει και χαροποιεί“, in: Εμπρός (1918), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
13.05.1918
Παλαμάς, Κωστής: „Μουσική“, in: Εμπρός (1917).
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
26.10.1917
Παλαμάς, Κωστής: „Μουσικοπόλεμος“, in: Εμπρός (1916), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
04.09.1916
Παλαμάς, Κωστής: „Ο άνθρωπος ενός προλόγου“, in: Ελεύθερον Βήμα (1926).
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
26.08.1926
Παλαμάς, Κωστής: „Ο διαβολάνθρωπος“, in: Νέα Ημέρα (1917), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
18.2. 1917
Παλαμάς, Κωστής: „Ο φίλος του Νίτσε“, in: Νέα Ημέρα (1917), S. 1–2.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
07.04.1917
Παλαμάς, Κωστής: „Το καράβι του θανάτου“, in: Εμπρός (1918), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
02.05.1918
Παλαμάς, Κωστής: „Το ομηρικόν“, in: Εμπρός (1917), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
06.06.1917
Παλαμάς, Κωστής: „Τρία αγία“, in: Εμπρός (1816), S. 1.
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
28.01.1816
Παλαμάς, Κωστής: „Φιλολογικά ζητήματα. Εξ αφορμής μιας λέξεως“, in: Εφημερίς (1895).
Κωστής Παλαμάς (Συγγραφέας)
14.12.1895
Π (= Κωστής Παλαμάς): „Μεταφραστικά εγκλήματα“, in: Εμπρός (1914).
Π (= Κωστής Παλαμάς) (Συγγραφέας)
30.01.1914
Π (=Κωστής Παλαμάς): „Πρώτοι Έρωτες“ (1915).
Π (=Κωστής Παλαμάς) (Συγγραφέας)
03.12.1915
Eideneier, Hans: „[Rezension:] Politis, Linos, Πολίτη, Λίνου: Ποιητική Ανθολογία. 7 τόμοι. Αθήναι: Αθήναι: Γαλαξίας 1964/67 [Anthologie aus der Dichtung]. Die Anthologie volkssprachlicher mittel- und neugriechischer Dichtung umfaßt folgende Einzelbändchen: 1. Πριν από την Άλωση. 1967, σελ. 210, 2. Μετά την Άλωση. 1965, σελ. 174, 3. Η Κρητική ποίηση του 17ου αι. 1964, σελ.222, 4. Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή σχολή. 1966, σελ. 233, 5. Ο Σολωμός και οι Εφτανησιώτες. 1966, σελ. 215, 6. Ο Παλαμάς και οι σύγχρονοί του. 1965, σελ. 211, 7. Σικελιανός- Καβάφης και οι νεώτεροι. 1965. Σελ. 255.“, in: Südostforschungen 26 (1967), S. 517–518.
Hans Eideneier (Συγγραφέας)
1967
Emrich, Gerhard: Antike Metaphern und Vergleiche im lyrischen Werk des Kostis Palamas, Bd. I, hrsg. v. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Amsterdam: Hakkert 1974 (Bochumer Studien zur Neugriechischen und Byzantinischen Philologie).
Gerhard Emrich (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Επιμελητής)
1974
Puchner, Walter: „[Rezension:] Moschos, E. N., Μόσχος, Ε. Ν.: Η μεταφυσική αγωνία του Παλαμά. Δοκίμιο κριτικής. Athen: D. Papadimas 1993. 355 S., 10 Abb. auf Taf. [Die metaphysische Agonie bei Palamas. Kritischer Versuch.], Apostolidu, Venetia, Αποστολίδου, Βενετία: Ο Κωστής Παλαμάς ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Athen: Themelio 1992. 478 S. [Kostis Palamas als Historiker der neugriechischen Literatur.], Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά (1859-1943). Πενήντα χρόνια από το θάνατό του, Νέα Εστία, Bd. 134, H. 1595 (Weihnachten 1993), 344, 18 S. [Widmungsband für Kostis Palamas (1859-1943) zum 50. Todestag= Nea Hestia, Bd. 134, H. 1595.]“, in: Südostforschungen 53 (1994), S. 618–621.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1994
Puchner, Walter: „[Rezension:] Sachinis, Apostolos, Σαχίνη, Αποστόλου: Ο Παλαμάς και η κριτική. Athen: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά 1994. S. 281. [Palamas und die Kritik.], Michalopulos, Fanis, Μιχαλοπούλου, Φάνη: Κωστής Παλαμάς. Πρόλογος Απ. Σαχίνη. Athen: Ίδρυμα Κωστή Παλαμά 1994. S. 237“, in: Südostforschungen 54 (1995), S. 568–570.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1995
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Kostis Palamas und die Wende in der neugriechischen Literatur“, in: Gaiser, Konrad (Hrsg.): Das Altertum und jedes neue Gute. Für Wolfgang Schadewaldt z. 15. März 1970, Stuttgart: Kohlhammer 1970, S. 215–225.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας), Konrad Gaiser (Επιμελητής)
1970
Salac, Antonin: „Kostis Palamas’ ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΟΥ“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 4, Berlin: Akademie-Verlag 1959 (Berliner Byzantinische Arbeiten 17), S. 92–97.
Antonin Salac (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1959
Steinmetz, Alexander: „Kostis Palamas“, in: Die Neue Literatur 36 (1935), S. 719–724.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1935
Steinmetz, Alexander: „Kostis Palamas“, in: Mitteilungen der Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege des Deutschtums/Deutsche Akademie 11/2 (1936), S. 216–218.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1936
Steinmetz, Alexander: „Kostis Palamas (1859-1943)“, in: Hellas 1–2 (1963), S. 24–27.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1963/64
Drögemüller, Hans-Peter. “Hellas Und Byzanz in Kostis Palamas’ Dodekalog Des Zigeuners.” Gymnasium 74 (1967): 45–66.
Hans-Peter Drögemüller (Συγγραφέας)
1967
Rosenthal- Kamarinea, Isidora, Isidora. “Kostis Palamas Und Die Wende in Der Neugriechischen Literatur.” Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1973, 64–74.
Isidora Rosenthal- Kamarinea, Isidora (Συγγραφέας)
1973
Emrich, Gerhard. “Kostis Palamas. Aspekte Seiner Persönlichkeit.” Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1979, 65–79.
Gerhard Emrich (Συγγραφέας)
1979
Dölger, Franz. “Kostis Palamas.” Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 3 (1966): 18.
Franz Dölger (Συγγραφέας)
1966

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον