Διονύσιος Σολωμός

1798 (Ζάκυνθος) – 1857 (Κέρκυρα)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Andres, Jan: „‚Hellas ewig unsre liebe‘ - Erlesenes und erlebtes Griechenland bei Rudolf Fahrner“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 73–93.
Jan Andres (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Antonopoulou, Anastasia: „Die Rezeption Wilhelm Müllers in Griechenland“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 211–236.
Anastasia Antonopoulou (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Constanze, Güthenke: „Αναζητώντας Ευρωπαίους φίλους – Γερμανικές επιδράσεις στον Διονύσιο Σολωμό“, in: Δημάδης, Κωνσταντίνος Α. (Hrsg.): Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα. Πρακτικά του Γ’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) Βουκουρέστι 2006, Bd. 3, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2007, S. 321–329.
Güthenke Constanze (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Α. Δημάδης (Επιμελητής)
2007
Coulmas, Danae (2010): Athen ’41. Peter Coulmas im „Deutschen Wissenschaftlichen Institut“. In: Kambas, Chryssoula/Mitsou, Marilisa (Hg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert. Köln: Böhlau. S. 117–136.
Danae Coulmas (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Coutelle, Louis: „Οι μεταφράσεις του Ν. Λούντζη για τον Σολωμό (οι κώδικες της Ζακύνθου)“, in: Ο Ερανιστής 3 (1965), S. 225-248.
Louis Coutelle (Συγγραφέας)
1965
Grimm, Rudolf: „‚Geheimes Deutschland‘ im besetzten Athen? Erinnerung an meine Arbeit im DWI und an Rudolf Fahrner“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 95–115.
Rudolf Grimm (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Güthenke, Constanze: Placing modern Greece: the dynamics of Romantic Hellenism1770-1840, Oxford: Oxford University Press 2008.
Constanze Güthenke (Συγγραφέας)
2008
Hausmann, Frank-Rutger: „Das Deutsche Wissenschaftliche Institut in Athen“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 53–72.
Frank-Rutger Hausmann (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Hillemann, Marco: „Auf dem Weg nach Messolongi. Zu den Möglichkeiten der philhellenischen Imagination und einer übersetzerischen Suche nach den Freien Belagerten von Dionysios Solomos“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 255–264.
Marco Hillemann (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Karakassi, Katerina: „Politische Romantik in Neu-Griechenland: Panagiotis Soutsos und sein Briefroman Leandros“, in: Meyer, Anne-Rose (Hrsg.): Vormärz und Philhellenismus, Bielefeld: Aisthesis 2013 (Jahrbuch Forum Vormärz-Forschung 18), S. 267–285.
Katerina Karakassi (Συγγραφέας), Anne-Rose Meyer (Επιμελητής)
2013
Maufroy, Sandrine: „Wilhelm Müllers Edition von Fauriels Chants populaires de la Grèce moderne“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 119–147.
Sandrine Maufroy (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Mitsou, Marilisa: „Griechenfreundschaft gegen Philhellenismus? Karl Dieterichs Lyrik-Anthologie als erste Kanonbildung“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 243–267.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Oikonomou, Maria: „Kapital und Alterität. Zwei deutsche Kavafis-Ausgaben“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 329–345.
Maria Oikonomou (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Puchner, Walter: „[Rezension:] Veloudis, Georgios, Βελουδής, Γεώργιος: Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική. Οι γερμανικές πηγές. Athen: ‚„Gnosi“‘ 1990. 467 S. [Dionysios Solomos. Romantische Poesie und Poetik. Die deutschen Quellen.]“, in: Südostforschungen 50 (1991), S. 582–586.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1991
Schellinger, Andrea (2010): Zwischen den Stühlen: Der Kulturmittler Alexander Steinmetz. In: Mitsou, Marilisa/Kambas, Chryssoula (Hg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert. Wien: Böhlau. S. 269–288.
Andrea Schellinger (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Schlumm, Hans-B.: „Drang nach Freiheit? Die Philhellenen der zweiten Generation. Der Fall Joseph Mindler“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 107–118.
Hans-B. Schlumm (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Veloudis, Georg: „Solomos und Schiller“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1973), S. 32–41.
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1973
Kardamis, Kostas. “Auf Intellektuellen Pfaden Im Reich Der Töne: Nikolaos Chalikiopoulos Mantzaros Und Seine Philosophisch Fundamentierte Musikauffassung.” In Compendium Der Deutsch-Griechischen Verflechtungen, edited by Alexandros-Andreas Kyrtsis and Miltos Pechlivanos, translated by Joachim Winkler, September 1, 2023. https://comdeg.eu/compendium/essay/111587/.
Kostas Kardamis (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής), Joachim Winkler (Μεταφραστής)
09.01.2023
Kardamis, Kostas. “Facetten Musikalischer Deutsch-Griechischer Begegnung Im Raum Der Ionischen Inseln.” In Compendium Der Deutsch-Griechischen Verflechtungen, edited by Alexandros-Andreas Kyrtsis and Miltos Pechlivanos, translated by Joachim Winkler, September 1, 2023. https://comdeg.eu/compendium/essay/111233/.
Kostas Kardamis (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής), Joachim Winkler (Μεταφραστής)
09.01.2023
Καρδάμης, Κώστας. “Ένας Διανοούμενος Των Ήχων: O Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος Και η Φιλοσοφικοποίηση Της Μουσικής.” In Επιτομή Των Ελληνογερμανικών Διασταυρώσεων, edited by Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης and Μίλτος Πεχλιβάνος, January 8, 2022. https://comdeg.eu/compendium/essay/111587/.
Κώστας Καρδάμης (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
01.08.2022
Καρδάμης, Κώστας. “Πτυχές Της Μουσικής Συνάντησης Γερμανίας Και Ελλάδας Στον Επτανησιακό Χώρο.” In Επιτομή Των Ελληνογερμανικών Διασταυρώσεων, edited by Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης and Μίλτος Πεχλιβάνος, June 28, 2022. https://comdeg.eu/el/compendium/essay/111233/.
Κώστας Καρδάμης (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
28.06.2022
Αλεξίου, Στυλιανός: „Γερμανικές επιδράσεις στον Σολωμό. Η ‘Φεγγαροντυμένη’. Το ιστορικό υπόβαθρο του ‘Κρητικού’.“, Σολωμικά, Αθήνα: Στιγμή 1994, S. 17–32.
Στυλιανός Αλεξίου (Συγγραφέας)
1994
Αλεξίου, Στυλιανός: „Ο Σολωμός στα γερμανικά. Ένας μεταφραστικός άθλος.Τα εκδοτικά προβλήματα“, in: Νέα Εστία 150/1739 (2001), S. 630–638.
Στυλιανός Αλεξίου (Συγγραφέας)
2001
Βέης (Bees), Νίκος: „Γερμανικά νεκρολογήματα του Διονυσίου Σολωμού“, in: Νέα Εστία 22 (1937), S. 1686–1690.
Νίκος Βέης (Bees) (Συγγραφέας)
1937
Βελουδής, Γιώργος (1989): Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική. Οι γερμανικές πηγές. Αθήνα: Γνώση.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
1989
Βελουδής, Γιώργος: „Το ρομαντικό ‚απόσπασμα‘ στο Σολωμό“, in: Το Βήμα (1988), S. 48.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
17.07.1988
Γεωργούλης, Κ. Δ.: „Το πρόβλημα της μορφής στη νεώτερη αισθητική, 5. Ο Σολωμός και η γερμανική ιδεοκρατία“, in: Μορφές 4 (1947), S. 142–144.
Κ. Δ. Γεωργούλης (Συγγραφέας)
1947
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Goethe και Σολωμός“, in: Παρνασσός 12 (1970), S. 103–110.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1970
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Σολωμός και Hölderlin“, in: Νέα Εστία 104 (1978), S. 213–232.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1978
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Ένα μετάφρασμα του Σολωμού: ‚Η αμουσία του Σίλλερ‘“, in: Νέα Εστία 116 (1984), S. 948–950, http://www.ekebi.gr/magazines/showimage.asp?file=140623&code=6757&zoom=800.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1984
Λειβαδιώτης, Μιχαήλ: „Ο Ν. Λούντζης μεταφραστής του Hegel: οι μεταφράσεις για τον Σολωμό“, in: Δημάδης, Κωνσταντίνος Α. (Hrsg.): Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία. Ε΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014, Bd. 2, Αθήνα: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών 2015, S. 347–358.
Μιχαήλ Λειβαδιώτης (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Α. Δημάδης (Επιμελητής)
2015
Λειβαδιώτης, Μιχαήλ: Οι μεταφράσεις του Ν. Λούντζη για τον Δ. Σολωμό: Ποιητική και πολιτισμικές μεταφορές, Berlin: Edition Romiosini 2018.
Μιχαήλ Λειβαδιώτης (Συγγραφέας)
2018
Μυγδάλης, Λάμπρος: Πώς είδαν τον Lord Byron ο Goethe και ο Σολωμός;, Thessaloniki: Σ. Μποδίτση 1973.
Λάμπρος Μυγδάλης (Συγγραφέας)
1973
Πετρόχειλος, Μιχ.. Κ.: „Εμμανουήλ Στάης, ο πρώτος κριτικός του Σολωμού“, in: Αγγλοελληνική Επιθεώρηση 3 (1947), S. 361.
Μιχ.. Κ. Πετρόχειλος (Συγγραφέας)
1947/1948
Πολίτης, Λίνος: „Ο Σολωμός και η γερμανική φιλοσοφία και ποίηση“, Ders.: Γύρω στο Σολωμό. Μελέτες και άρθρα (1938-1958)., Athen: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) 1958, S. S. 227-247.
Λίνος Πολίτης (Συγγραφέας)
1958
Πολυχρονάκης, Δημήτρης: Ο κριτικός ιδεαλισμός του Ιάκωβου Πολυλά. Ερμηνευτική παρουσίαση του αισθητικού και του γλωσσικού του συστήματος, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2002.
Δημήτρης Πολυχρονάκης (Συγγραφέας)
2002
Χριστιανόπουλος, Ντίνος: „Ο ‚Ύμνος εις την Ελευθερίαν‘ και 79 μεταφράσεις του σε 16 γλώσσες (1824-1998). Γερμανικές μεταφράσεις“, Ο "Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Διονύσιου Σολωμού και οι ξενόγλωσσες μεταφράσεις του, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 1998, S. 185–195.
Ντίνος Χριστιανόπουλος (Συγγραφέας)
1998
Solomos, Dionysios u. a.: Από πού έρχεστε; Νεοελληνική Συλλογή. Woher kommt ihr? Neugriechisches Lesebuch, hrsg. v. Efrossini Kalkasina und Elisabeth Weiler, übers. von. Efrossini Kalkasina u. a., München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001 (dtv zweisprachig).
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Kostis Palamas (Συγγραφέας), Andreas Karkavitsas (Συγγραφέας), Alexandros Papadiamantis (Συγγραφέας), Konstantin Kavafis (Συγγραφέας), Grigorios Xenopoulos (Συγγραφέας), Stratis Myrivilis (Συγγραφέας), Elli Alexiou (Συγγραφέας), Odysseas Elytis (Συγγραφέας), Ilias Venesis (Συγγραφέας), Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Angelos Sikelianos (Συγγραφέας), Giorgos Seferis (Συγγραφέας), Antonis Samarakis (Συγγραφέας), Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Anastasia Apostolidou (Μεταφραστής, Συνεργάτης), Efrossini Kalkasina (Επιμελητής, Μεταφραστής), Elisabeth Weiler (Επιμελητής, Μεταφραστής), Michael Schroeder (Μεταφραστής), Günter Dietz (Μεταφραστής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής), Caspar Faber (Μεταφραστής)
2001
Velestinlis, Rhigas u. a.: Sammlung neugriechischer Gedichte und Studie über den Hellenismus, hrsg. v. Adalbert Boysen, übers. von. Adalbert Boysen u. a., Marburg: N.G. Elwert 1902.
Rhigas Velestinlis (Συγγραφέας), Alexander Ypsilanti (Συγγραφέας), Panagiotis Soutsos (Συγγραφέας), Alexander Soutsos (Συγγραφέας), Angelika Palis (Συγγραφέας), D. Solomos (Συγγραφέας), Johannes Karasutsas (Συγγραφέας), Georg Zalocostas (Συγγραφέας), A. R. Rangabé (Συγγραφέας), Aristoteles Valaoritis (Συγγραφέας), Elias Tantalides (Συγγραφέας), Georg Drosinis (Συγγραφέας), Kléon Rangabé (Συγγραφέας), A. Vlachos (Συγγραφέας), Volkslieder (Συγγραφέας), Adalbert Boysen (Επιμελητής, Μεταφραστής), Theodor Kind (Μεταφραστής), Daniel Sanders (Μεταφραστής), Alexandros Rizos Rangavis (Μεταφραστής), Hans Müller (Μεταφραστής), August Boltz (Μεταφραστής), Volkslieder (Μεταφραστής), Hermann Lübke (Μεταφραστής), Arnold Passow (Μεταφραστής)
1902
Solomos, Dionyssios: „Erinnerung“, in: Hellas 4 (1962), S. 235.
Dionyssios Solomos (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1962/63
Solomos, Dionysios: „Hymnus an die Freiheit“, Die Freiheit der Griechen und ihr Sänger Dionysios Solomos, Köln: Romiosini 1999, S. 207–223.
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Hans-Peter Drögemüller (Μεταφραστής)
1999
Solomos, Dionysios et al. (2001): Rückkehr & Ankunft. Griechische Literatur aus zwei Jahrhunderten. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW. (= Die Horen. Zeitschrift Literatur, Kunst und Kritik 46 (2001) 202).
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Kostis Palamas (Συγγραφέας), Konstantinos Kavafis (Συγγραφέας), Angelos Sikelianos (Συγγραφέας), Jorgos Seferis (Συγγραφέας), Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Odysseas Elytis (Συγγραφέας), Emmanuil Roidis (Συγγραφέας), Alexandros Papadiamantis (Συγγραφέας), Michael Mitsakis (Συγγραφέας), Takis Papatsonis (Συγγραφέας), Andreas Empirikos (Συγγραφέας), Nikolaos Calas (Συγγραφέας), Nikos Gavriil Pentzikis (Συγγραφέας), Nikos Engonopoulos (Συγγραφέας), Nikos Kavvadias (Συγγραφέας), Nikos Gatsos (Συγγραφέας), Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Takis Varvitsiotis (Συγγραφέας), Nikos Politis (Συγγραφέας), Ektor Kaknavatos (Συγγραφέας), Nanos Valaoritis (Συγγραφέας), Aris Alexandrou (Συγγραφέας), Manolis Anagnostakis (Συγγραφέας), Takis Karvelis (Συγγραφέας), Nikos Karusos (Συγγραφέας), Nikos Bakolas (Συγγραφέας), Jorgos Ioannou (Συγγραφέας), Kostas Tachtsis (Συγγραφέας), Titos Patrikios (Συγγραφέας), Elias Ch. Papadimitrakopoulos (Συγγραφέας), Christophoros Milionis (Συγγραφέας), Thanassis Valtinos (Συγγραφέας), Matthäos G. Mundes (Συγγραφέας), Kyriakos Charalambidis (Συγγραφέας), Aris Fakinos (Συγγραφέας), Alexandros Issaris (Συγγραφέας), Antonis Surunis (Συγγραφέας), Jorgos Veltsos (Συγγραφέας), Dimitris Kalokyris (Συγγραφέας), Kostas Mavrudis (Συγγραφέας), Jenny Mastoraki (Συγγραφέας), Jorgos Markopoulos (Συγγραφέας), Jorgos Skambardonis (Συγγραφέας), Sotiris Dimitriou (Συγγραφέας), Jannis Varveris (Συγγραφέας), Jorgos Veis (Συγγραφέας), Michel Fais (Συγγραφέας), Kostas Kondodimos (Συγγραφέας), Alexis Arvanitakis (Συγγραφέας), Elena Penga (Συγγραφέας), Despina Demertzi (Συγγραφέας), Sophia Nikolaidou (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής, Μεταφραστής), Torsten Israel (Επιμελητής, Μεταφραστής), Günter Dietz (Μεταφραστής), Heinz Czechowski (Μεταφραστής), Wolfgang Josing (Μεταφραστής), Chlodwig Plehn (Μεταφραστής), Asteris Kutulas (Μεταφραστής), Ina Kutulas (Μεταφραστής), Ibo Meraskendis (Μεταφραστής), Carl Wefelmeier (Μεταφραστής), Giorgis Fotopoulos (Μεταφραστής), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Evangelia Nanou (Μεταφραστής), Hilmar Bast (Μεταφραστής), Ulf-Dieter Klemm (Μεταφραστής), Katrin Schütze (Μεταφραστής), Eleni Torossi (Μεταφραστής), Andrea Schellinger (Μεταφραστής), Sophia Georgallidis (Μεταφραστής), Theo Votsos (Μεταφραστής), Klaus Eckhardt (Μεταφραστής), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής), Doris Wille (Μεταφραστής)
2001
Solomos, Dionysios u. a.: Weiter Stein - Weites Herz. Moderne griechische Poesie, hrsg. & übers. v. Kostas Giannakakos und Christian Greiff, München: Babel Verlag 2002.
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Argyris Eftaliotis (Συγγραφέας), Kostis Palamas (Συγγραφέας), Lorenzos Mavilis (Συγγραφέας), Ioannis Polemis (Συγγραφέας), Konstantinos Kavafis (Συγγραφέας), Pavlos Nirvanas (Συγγραφέας), Ioannis Gryparis (Συγγραφέας), Lampros Porphyras (Συγγραφέας), Galatia Kazantzaki (Συγγραφέας), Myrtiotissa (Συγγραφέας), Angelos Sikelianos (Συγγραφέας), Kostas Varnalis (Συγγραφέας), Emily Daphne (Συγγραφέας), Napoleon Lapathiotis (Συγγραφέας), Wassilis Rotas (Συγγραφέας), Kostas Ouranis (Συγγραφέας), Jannis Skarimpas (Συγγραφέας), Georgios Athanas (Συγγραφέας), Kleon Paraschos (Συγγραφέας), Alkis Giannopoulos (Συγγραφέας), Kostas Karyotakis (Συγγραφέας), Tellos Agras (Συγγραφέας), Jorgos Seferis (Συγγραφέας), Jorgos Themelis (Συγγραφέας), Zoi Karelli (Συγγραφέας), Ioannis Panagiotopoulos (Συγγραφέας), Andreas Empirikos (Συγγραφέας), Maria Polydouri (Συγγραφέας), Jorgos Th. Vafopoulos (Συγγραφέας), Cesar Emmanouel (Συγγραφέας), Sophia Mavroidi-Papadaki (Συγγραφέας), Nikos Pappas (Συγγραφέας), Rita Boumi-Pappa (Συγγραφέας), Nikitas Rantos (Συγγραφέας), Nikos Sarantaris (Συγγραφέας), Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Nikos Engonopoulos (Συγγραφέας), Odysseas Elytis (Συγγραφέας), Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Jorgos Stogiannidis (Συγγραφέας), Nikos Gatsos (Συγγραφέας), Kostas Montis (Συγγραφέας), Kypros Chrysanthis (Συγγραφέας), Takis Varvitsiotis (Συγγραφέας), Sarantos Pavleas (Συγγραφέας), Jorgos Sarantis (Συγγραφέας), Andreas Kampas (Συγγραφέας), Miltos Sachtouris (Συγγραφέας), Jorgis Kotsiras (Συγγραφέας), Nanos Valaoritis (Συγγραφέας), Tassos Livaditis (Συγγραφέας), Aris Alexandrou (Συγγραφέας), Epaminondas Ch. Gonatas (Συγγραφέας), Jorgos Pavlopoulos (Συγγραφέας), Dimitra Christodoulou (Συγγραφέας), Petros Chronas (Συγγραφέας), Manolis Anagnostakis (Συγγραφέας), Stavros Vavouris (Συγγραφέας), Thanassis Kostavaras (Συγγραφέας), Titos Patrikios (Συγγραφέας), Jorgos Ioannou (Συγγραφέας), Jason Ioannidis (Συγγραφέας), Ntinos Christianopoulos (Συγγραφέας), Kiki Dimoula (Συγγραφέας), Dimitris Tsaloumas (Συγγραφέας), Nana Isaia (Συγγραφέας), Kyriakos Charalampidis (Συγγραφέας), Katerina Angelaki-Rooke (Συγγραφέας), Jannis Kontos (Συγγραφέας), Lefteris Poulios (Συγγραφέας), Michalis Ganas (Συγγραφέας), Jannis Karatsoglou (Συγγραφέας), Niki Marangou (Συγγραφέας), Nikos Kotsalidas (Συγγραφέας), Lefteris Xanthopoulos (Συγγραφέας), Jorgos Moleskis (Συγγραφέας), Nikos Chouliaras (Συγγραφέας), Ilias Kefalas (Συγγραφέας), Jorgos Béis (Συγγραφέας), Jannis Varveris (Συγγραφέας), Vangelis Kassos (Συγγραφέας), Kostas Gimossoulis (Συγγραφέας), Kostas Giannakakos (Επιμελητής, Μεταφραστής), Christian Greiff (Επιμελητής, Μεταφραστής)
2002
Müller, Dietram: „200 Jahre Dionysios Solomos“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1997), S. 7–20.
Dietram Müller (Συγγραφέας)
1997/98
Solomos, Dionysios u. a.: Diese Landschaft ist hart wie das Schweigen. Neugriechische Lyrik, hrsg. v. Thomas Nicolaou, übers. von. Thomas Nicolaou u. a., Leipzig: Reclam 1972 (Reclams Universal-Bibliothek 279).
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Gerassimos Markoras (Συγγραφέας), Lorenzos Mavilis (Συγγραφέας), Andreas Kalvos (Συγγραφέας), Aristoteles Valaoritis (Συγγραφέας), Alexandros Rangavis (Συγγραφέας), Ilias Tandalidis (Συγγραφέας), Andreas Laskaratos (Συγγραφέας), Kostis Palamas (Συγγραφέας), Ajis Theros (Συγγραφέας), Jeorjios Drosinis (Συγγραφέας), Arjyris Eftaliotis (Συγγραφέας), Kostas Krystallis (Συγγραφέας), Miltiadis Malakassis (Συγγραφέας), Lambros Porfyras (Συγγραφέας), Tellos Agras (Συγγραφέας), Jeorjios Kotsioulas (Συγγραφέας), Rigas Golfis (Συγγραφέας), Galatia Kazantzaki (Συγγραφέας), Napoleon Lapathiotis (Συγγραφέας), Konstantinos Kavafis (Συγγραφέας), Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Kostas Ouranis (Συγγραφέας), Kostas Karyotakis (Συγγραφέας), Kostas Varnalis (Συγγραφέας), Angelos Sikelianos (Συγγραφέας), Myrtiotissa (Συγγραφέας), Vassilis Rotas (Συγγραφέας), Iannis Ritsos (Συγγραφέας), Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Jeorjios Seferis (Συγγραφέας), Melpo Axioti (Συγγραφέας), Kostas Iannopoulos (Συγγραφέας), Vassilis Vassilikos (Συγγραφέας), Tefkros Anthias (Συγγραφέας), Tassos Livaditis (Συγγραφέας), Thomas Nicolaou (Επιμελητής, Μεταφραστής), Volker Braun (Μεταφραστής), Axel Schulze (Μεταφραστής), Helmut Richter (Μεταφραστής), Gerd Eggers (Μεταφραστής), Bernd Jentzsch (Μεταφραστής), Heinz Czechowski (Μεταφραστής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής), Helmut von den Steinen (Μεταφραστής), Gustav A. Conradi (Μεταφραστής), Klaus-Dieter Sommer (Μεταφραστής), Barbara Schlörb (Μεταφραστής), Arjyris Sfountouris (Μεταφραστής), Christian Enzensberger (Μεταφραστής), Paul Wiens (Μεταφραστής), Horst Meyer (Μεταφραστής)
1972
Polylas, Iakovos: „Prolegomena“, Dionysios Solomos,  Werke, Stuttgart: Franz Steiner 2000, S. 12–42.
Iakovos Polylas (Συγγραφέας), Hans Christian Günther (Μεταφραστής)
2000
Solomos, Dionisios: Griechischer Nationalhymnus. Originaltext von Dion. Solomós. Melodie von Nik. Mantsaros. Harmonisierung von G. S. Syriótis mit Übersetzung herausgegeben von L. Bürchner, übers. von. Ludwig Bürchner, Görlitz: Verlagsanstalt Görlitzer Nachrichten und Anzeiger 1917.
Dionisios Solomos (Συγγραφέας), Ludwig Bürchner (Μεταφραστής)
1917
Solomos, Dionysios: Neugriechisches Gespräch. Der Dialog des Dionysios Solomos, übers. von. Rudolf Fahrner, München: Irmgard Böhm 1943.
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Rudolf Fahrner (Μεταφραστής)
1943
Solomos, Dionysios: Werke, übers. von. Hans-Christian Günther, Stuttgart: Franz Steiner 2000.
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Hans-Christian Günther (Μεταφραστής)
2000
Solomos, Dionysios: Ausgewählte Gedichte, übers. von. Dietram Müller, Wiesbaden: Chelmos 2009.
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Dietram Müller (Μεταφραστής)
2009
Solomos, Dionysios: Hymne an die Freiheit. Die erste vollständige deutsche Übersetzung der Hymne nach Dionysios Solomos, zur Musik von Nikolaos Mantzaros, hrsg. v. Hans-Bernhard Schlumm, Andreas Kertscher und Konstantinos Zervopoulos, übers. von. Joseph M. Mindler, Paderborn: IFB Verlag 2010.
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Joseph M. Mindler (Μεταφραστής), Hans-Bernhard Schlumm (Επιμελητής), Andreas Kertscher (Επιμελητής), Konstantinos Zervopoulos (Επιμελητής)
2010
Solomos, Dionysios: „Die Freien Belagerten. Auswahl“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 265–275.
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής, Μεταφραστής), Tobias Roth (Επιμελητής, Μεταφραστής)
2015
Solomos, Dionysios. “Die Frauen von Mesolonghi.” Translated by Günter Dietz. Die Horen. Zeitschrift Literatur, Kunst Und Kritik 17, no. 87 (1972): 148.
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Günter Dietz (Μεταφραστής)
1972
Solomós, Dionysios. “Freiheitskampf.” In Weiter Stein - Weites Herz. Moderne Griechische Poesie, translated by Kostas Giannakakos and Christian Greiff, 1st ed., 14. München: Babel Verlag Bülent Tulay, 2002.
Dionysios Solomós (Συγγραφέας), Kostas Giannakakos (Μεταφραστής), Christian Greiff (Μεταφραστής)
2002
Solomos, Dionysios. “Hymne an Die Freheit (Fragment).” In Deutsch-Neugriechische Literarische Beziehungen, edited by Dinos Kugulos, translated by Chlodwig Plehn and Erika Plehn, 28–29. Hannover: Selbstverlag, 1980.
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Chlodwig Plehn (Μεταφραστής), Erika Plehn (Μεταφραστής), Dinos Kugulos (Επιμελητής)
1980
Solomos, Dionysios. “Hymne an Die Freiheit.” Translated by Günter Dietz. Die Horen. Zeitschrift Literatur, Kunst Und Kritik 17, no. 87 (1972): 147.
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Günter Dietz (Μεταφραστής)
1972
Solomós, Dionysios. “Ode an Die Freiheit.” In Weiter Stein - Weites Herz. Moderne Griechische Poesie, translated by Kostas Giannakakos and Christian Greiff, 1st ed., 13. München: Babel Verlag Bülent Tulay, 2002.
Dionysios Solomós (Συγγραφέας), Kostas Giannakakos (Μεταφραστής), Christian Greiff (Μεταφραστής)
2002
Solomós, Dionysios. “Ostertag.” In Weiter Stein - Weites Herz. Moderne Griechische Poesie, translated by Kostas Giannakakos and Christian Greiff, 1st ed., 15. München: Babel Verlag Bülent Tulay, 2002.
Dionysios Solomós (Συγγραφέας), Kostas Giannakakos (Μεταφραστής), Christian Greiff (Μεταφραστής)
2002
Elýtis, Odysseas. “Solomos - Erschütterung Und Ehrfurcht.” In Weiter Stein - Weites Herz. Moderne Griechische Poesie, translated by Kostas Giannakakos and Christian Greiff, 1st ed., 127–28. München: Babel Verlag Bülent Tulay, 2002.
Odysseas Elýtis (Συγγραφέας), Kostas Giannakakos (Μεταφραστής), Christian Greiff (Μεταφραστής)
2002
Solomós, Dionysios. “Unbekannte (Persephone).” In Weiter Stein - Weites Herz. Moderne Griechische Poesie, translated by Kostas Giannakakos and Christian Greiff, 1st ed., 14. München: Babel Verlag Bülent Tulay, 2002.
Dionysios Solomós (Συγγραφέας), Kostas Giannakakos (Μεταφραστής), Christian Greiff (Μεταφραστής)
2002
Solomos, Dionysios. Werke. Translated by Hans-Christian Günther. Nordhausen: Traugott Bautz, 2016.
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Hans-Christian Günther (Μεταφραστής)
2016
Solomos, Dionysios (2001): Das Ungeheuer. In: Kalkasina, Efrossini/Weiler, Elisabeth (Hg.): Από πού έρχεστε; Νεοελληνική Συλλογή. Woher kommt ihr? Neugriechisches Lesebuch. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. S. 6–9. (= dtv zweisprachig).
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Efrossini Kalkasina (Επιμελητής), Elisabeth Weiler (Επιμελητής), Anastasia Apostolidou (Συνεργάτης), Caspar Faber (Μεταφραστής)
2001
Solomos, Dionysios: „Die Frauen von Messolongi“, in: Die Horen. Zeitschrift Literatur, Kunst und Kritik [=Themenheft »Rückkehr & Ankunft.«/ Griechische Literatur aus zwei Jahrhunderten] 46/202 (2001), S. 15.
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής), Torsten Israel (Επιμελητής), Günter Dietz (Μεταφραστής)
2001
Solomos, Dionysios: „Hymne an die Freiheit [Ausschnitt]; Die Zerstörung von Psará; Xanthoúla“, in: Nicolaou, Thomas (Hrsg.): Diese Landschaft ist hart wie das Schweigen. Neugriechische Lyrik, Leipzig: Reclam 1972 (Reclams Universal-Bibliothek 279), S. 7–9.
Dionysios Solomos (Συγγραφέας), Thomas Nicolaou (Επιμελητής, Μεταφραστής), Volker Braun (Μεταφραστής)
1972
Βελουδής, Γιώργος. Διονυσίου Σολωμού: «Στοχασμοί» Στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους». Αθήνα: Περίπλους, 1997.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
1997
Βράιλας-Αρμένης, Πέτρος. “Επικήδειος Εις Σολωμόν.” In Πέτρου Βράιλα-Αρμένη: Φιλοσοφικά Έργα, edited by Ε. Μουτσόπουλος and Α. Γλυκοφρύδη - Λεοντσίνη, Ι,4:507–16. Corpus Philosophorum Græcorum Recentiorum. Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1973.
Πέτρος Βράιλας-Αρμένης (Συγγραφέας), Ε. Μουτσόπουλος (Επιμελητής), Α. Γλυκοφρύδη - Λεοντσίνη (Επιμελητής)
1973
Βάρναλης, Κώστας. Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική. Edited by Γιώργος Βελουδής. 2η έκδοση. Athen: Κέδρος, 2000.
Κώστας Βάρναλης (Συγγραφέας), Γιώργος Βελουδής (Επιμελητής)
2000
Βάρναλης, Κώστας: Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική, Αθήνα: Στοχαστής 1925.
Κώστας Βάρναλης (Συγγραφέας)
1925
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: Goethe και Σολωμός, Αθήνα: χ.ό. 1970.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1970
Πολυλάς, Ιάκωβος: „Προλεγόμενα“, in: Πολυλάς, Ιάκωβος (Hrsg.): Διονυσίου Σολωμού.Τα ευρισκόμενα, Κέρκυρα: Τυπογραφείον Ερμής Αντωνίου Τερζάκη 1859.
Ιάκωβος Πολυλάς (Συγγραφέας), Ιάκωβος Πολυλάς (Επιμελητής)
1859
Eideneier, Hans: „[Rezension:] Politis, Linos, Πολίτη, Λίνου: Ποιητική Ανθολογία. 7 τόμοι. Αθήναι: Αθήναι: Γαλαξίας 1964/67 [Anthologie aus der Dichtung]. Die Anthologie volkssprachlicher mittel- und neugriechischer Dichtung umfaßt folgende Einzelbändchen: 1. Πριν από την Άλωση. 1967, σελ. 210, 2. Μετά την Άλωση. 1965, σελ. 174, 3. Η Κρητική ποίηση του 17ου αι. 1964, σελ.222, 4. Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή σχολή. 1966, σελ. 233, 5. Ο Σολωμός και οι Εφτανησιώτες. 1966, σελ. 215, 6. Ο Παλαμάς και οι σύγχρονοί του. 1965, σελ. 211, 7. Σικελιανός- Καβάφης και οι νεώτεροι. 1965. Σελ. 255.“, in: Südostforschungen 26 (1967), S. 517–518.
Hans Eideneier (Συγγραφέας)
1967
Fenster, Erwin: „[Rezension:] Kriaras, E.: Διονύσιος Σολωμός. Ο βίος- το έργο. Thessalonike, E. Kriaras 1957. 176 S.“, in: Südostforschungen 21 (1962), S. 508–509.
Erwin Fenster (Συγγραφέας)
1962
Kürpig, Konstanze: „Menschliche Existenz und göttliche Macht. Eine verwandte Fragestellung in der ‚Askitiki‘ des Nikos Kasantzakis und in den Entwürfen zum ‚Lambros‘ des D. Solomos“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 5 (1983), S. 185–189.
Konstanze Kürpig (Συγγραφέας)
1983
Mathiopoulos, Elsie: „Zur Ausformung von Stil und Begrifflichkeit im Werk des Dionysios Solomos“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 9 (1999), S. 7–65.
Elsie Mathiopoulos (Συγγραφέας)
1999
Noulas, Wassilis K.: „Dionyssios Solomos- Der Dichter der Freiheit“, in: Propyläa 9–11 (1971), S. 105–109.
Wassilis K. Noulas (Συγγραφέας)
1971
Puchner, Walter: „[Rezension:] Solomos, Dionysios, Σολωμού, Διονυσίου: Ποιήματα και Πεζά. Επιμέλεια, εισαγωγή Στυλιανός Αλεξίου. Athen: Stigmi-Verlag 1994. 651 S. [Gedichte und Prosa.]“, in: Südostforschungen 54 (1995), S. 565–567.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1995
Steinmetz, Alexander: „Dionysios Solomos (1798-1857)“, in: Stimmen aus dem Südosten (1940), S. 109–113.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1940/1941
Emrich, Gerhard. “Der Geformte Raum: Zur ‘Einkleidung’ Des ‘Dialogos’ von Solomos.” Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1980, 87–91.
Gerhard Emrich (Συγγραφέας)
1980

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον