Άγγελος Βλάχος

1838 (Αθήνα) – 1920 (Αθήνα)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Anastasiadis, Athanasios: Der Norden im Süden : Kostantinos Chatzopoulos (1868-1920) als Übersetzer deutscher Literatur, Frankfurt a. M.: Lang 2008 (Publikationen des Fachbereichs Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim : Reihe A, Abhandlungen und Sammelbände 48).
Athanasios Anastasiadis (Συγγραφέας)
2008
Bringmann, Tobias C.: „Griechenland. Berlin/Bonn - Griech. Missionschefs“, Handbuch der Diplomatie 1815-1963: Auswärtige Missionschefs in Deutschland und deutsche Missionschefs im Ausland von Metternich bis Adenauer, Berlin: Walter de Gruyter 2001, S. 192–193.
Tobias C. Bringmann (Συγγραφέας)
2001
Stampoulou, Symeon: „Die Geschichte der Müller-Straße in Athen“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 237–251.
Symeon Stampoulou (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Παλληκάρη, Ολίβια: „Ο Γκότχολντ Εφραίμ Λέσσινγκ στην Ελλάδα“, Πρακτικά Επιστηµονικού Συνεδρίου: Από τη χώρα των κειµένων στο βασίλειο της σκηνής, Αθήνα, 26-30 Ιανουαρίου 2011, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2014, S. 667–675.
Ολίβια Παλληκάρη (Συγγραφέας)
2014
Bürger, Gottfried August (1863): Ελεονώρα. In: Ο Βύργερ (271-277). In: Χρυσαλλίς 1 (H. 9), S. 272–275.
Gottfried August Bürger (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1863
Bürger, Gottfried August (1912): Απο την μετάφραση της περίφημης „Ελεονώρας“ του Burger. In: Ο Νουμάς 10 (496), S. 535.
Gottfried August Bürger (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής), Λορέντζος Μαβίλης (Μεταφραστής)
1912
Goethe, Johann Wolfgang: Κλαβίγιος. Τραγωδία εις πέντε πράξεις του Goethe, übers. von. Άγγελος Βλάχος, Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Λαζ. Δ. Βιλλαρά 1867.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1867
Grandjean, M. A.: „Δεν ειξεύρει γράμματα: κωμωδία εις πράξιν μίαν“, in: Παρθενών 2/19 (1872), S. 1067–1077, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=52858.
M. A. Grandjean (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1872
Heine, Heinrich: „Οι εξόριστοι Θεοί“, in: Χρυσαλλίς 2/34/35/37/38/39 (1864), S. 289–296, 324–329, 385–390, 425–428, 459–463.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1864
Heine, Heinrich: Ερρίκου Άινε: Τραγούδια, übers. von. Άγγελος Βλάχος, 2. Auflage 1908, 3.Auflage 1922 Aufl., Αθήνα: Τύποις αδελφών Περρή 1887.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1887
Heine, Heinrich: „Η λιτανεία“, in: Αιγυπτιακόν Ημερολόγιον (1900), S. 73–76.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1900
Heine, Heinrich: „Τραγούδια“, in: Παγκύπριον Ημερολόγιον Ραγιά (1911), S. 56, 150, 180, 188.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1911
Heine, Heinrich: „[Ποίημα]“, in: Αρμονία Α/16 (1914).
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1914
Heine, Heinrich: „[Ποίημα]“, in: Αι Μούσαι ΚΔ/562 (1915).
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1915/1916
Heine, Heinrich: „[Ποιήματα]“, in: Η Εικονογραφημένη ΙΒ (ΙΓ?) (1915), S. 2, 41, 55, 97, 160.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1915/1916 (?)
Heine, Heinrich: „[Τραγούδια]“, in: Φύσις ΚΒ (1911), S. 323.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), [κατά μετάφρασην Α. Σ. Βλάχου] Π. Πέτρος (Μεταφραστής)
1911/1912
Heine, Heinrich: Ποιήματα. Έμμετρες μεταφράσεις χρόνων 1920-1925, übers. von. Κώστας Καρυωτάκης u. a., Αθήνα: Κοροντζής 2006.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Κώστας Καρυωτάκης (Μεταφραστής), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής), Κώστας Καρθαίος (Μεταφραστής), Μιλτιάδης Μαλακάσης (Μεταφραστής), Πέτρος Ραΐσσης (Μεταφραστής), Λέων Κουκούλας (Μεταφραστής), Νώντας Παπαγεωργίου (Μεταφραστής), Νίκος Σημηριώτης (Μεταφραστής), Γιώργος Σημηριώτης (Μεταφραστής), Παύλος Γνευτός (Μεταφραστής), Μιχάλης Χανούσης (Μεταφραστής), Κωνσταντίνος Χρηστομάνος (Μεταφραστής), Θεόφιλος Βορέας (Μεταφραστής), Δ. Μάτεσης (Μεταφραστής), Γεώργιος Βιζυηνός (Μεταφραστής), Δημήτριος Ι. Λάμψας (Μεταφραστής), Λ. Φανταζής (Μεταφραστής), Νικόλαος Ποριώτης (Μεταφραστής), Άγγελος Δόξας (Μεταφραστής)
2006
Heine, Heinrich: Χάινε. Μεταφράσεις ποιημάτων του. Ανθολογία, übers. von. Άγγελος Βλάχος u. a., Αθήνα: Σοκόλη 2007.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής), Γεώργιος Βιζυηνός (Μεταφραστής), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής), Παύλος Γνευτός (Μεταφραστής), Αντώνιος Σ. Μάτεσις (Μεταφραστής), Μιλτιάδης Μαλακάσης (Μεταφραστής), Νικόλαος Ποριώτης (Μεταφραστής), Κωνσταντίνος Θεοτόκης (Μεταφραστής), Γιάννης Καμπύσης (Μεταφραστής), Νικόλαος Γεννηματάς (Μεταφραστής), Θεόφιλος Βορέας (Μεταφραστής), Πέτρος Ραΐσσης (Μεταφραστής), Κώστας Καρθαίος (Μεταφραστής), Δημήτριος Ι. Λάμψας (Μεταφραστής), Γιώργος Σημηριώτης (Μεταφραστής), Τάκης Μπαρλάς (Μεταφραστής), Κώστας Γ. Καρυωτάκης (Μεταφραστής), Λέων Κουκούλας (Μεταφραστής), Άγγελος Δόξας (Μεταφραστής), Βασίλης Ι. Λαζανάς (Μεταφραστής), Άρης Δικταίος (Μεταφραστής), Σπύρος Καρυδάκης (Μεταφραστής), Κώστας Κουτσουρέλης (Μεταφραστής), Μαρία Υψηλάντη (Μεταφραστής)
2007
Heine, Heinrich: „Αργά πουλί μου“, in: Η Εβδομάς (Αλεξάνδρειας) 8 (1916).
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
05.08.1916
Herwegh, Georg: „Ω! Αν απέθνησκον…(Κατά το γερμανικόν του Georges [sic] Herwegh)“, in: Εθνικόν Ημερολόγιον Βρετού 5/1 (1865), http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/vretou/article/view/6738/6734.
Georg Herwegh (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1865
Heyse, Paul: Αντίνοος,  τραγωδία εις πράξεις πέντε. Παραφρασθείσα ~~~ εκ του Γερμανικού του  Paul Heyse,  Και  Εκ των ενόντων  Λυρικαί ποιήσεις ~~~ υπό  Αγγέλου Σ. Βλάχου, übers. von. Άγγελος Βλάχος, Neuauflage 1873 bei Βιβλιοπωλεῖον Ἰωάννου Ε. Ἀθανασιάδου Aufl., Αθήνα: Τύποις Α. Κτενά και Π. Σούτσα 1866.
Paul Heyse (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1866
Knehr, Edeltraut (1981): Μαθαίνοντας απ’ τα παιδιά. Ο δρόμος για τη συντροφική διαπαιδαγώγηση. Αθήνα: Κονιδάρης.
Edeltraut Knehr (Συγγραφέας), Νίκος Βλάχος (Μεταφραστής)
1981
Lessing, Gotthold Ephraim: Έφρ. Λέσιγγ  Νάθαν ο σοφός  Μετάφρασις  Αγγέλου Βλάχου, übers. von. Άγγελος Βλάχος, Αθήνα: Ἐκ του Τυπογραφείου Πέτρου Περρή 1879.
Gotthold Ephraim Lessing (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1879
Lessing, Gotthold Ephraim: „Νάθαν ο σοφός: πράξις Β΄.-Σκηνή Ε΄“, in: Εστία 7/174 (1879), S. 265–267, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=79803.
Gotthold Ephraim Lessing (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1879
Mendelssohn-Bartholdy, Karl: Καρόλου Μενδέλσωνος Βαρθόλδη  Ιστορία της Ελλάδος  από της υπό των Τούρκων αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως κατά το έτος 1453 μέχρι των καθ΄ ημάς χρόνων, Μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού υπὸ  Αγγέλου Σ. Βλάχου. Εκδιδομένη υπό Ανδρέου Κορομηλά. Τόμος Α’. Τεύχος Α’, hrsg. v. Ανδρέας Κορομηλάς, übers. von. Άγγελος Βλάχος, Αθήνα: Τύποις Ἀνδρέου Κορομηλᾶ 1872.
Karl Mendelssohn-Bartholdy (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής), Ανδρέας Κορομηλάς (Επιμελητής)
1872
Mendelssohn-Bartholdy, Karl: Καρόλου Μενδέλσωνος Βαρθόλδη  Ιστορία της Ελλάδος  από της υπό των Τούρκων αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως κατά το έτος 1453 μέχρι των καθ΄ ημάς χρόνων, Μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού υπὸ  Αγγέλου Σ. Βλάχου. Μέρος Πρώτον Από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων μέχρι της εν Ναυαρίνω Ναυμαχίας.  Ανδρέας Κορομηλάς Εκδότης, Bd. 1, hrsg. v. Ανδρέας Κορομηλάς, übers. von. Άγγελος Βλάχος, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη: Τύποις Ἀνδρέου Κορομηλᾶ 1873.
Karl Mendelssohn-Bartholdy (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής), Ανδρέας Κορομηλάς (Επιμελητής)
1873
Mendelssohn-Bartholdy, Karl: Καρόλου Μενδέλσωνος Βαρθόλδη  Ιστορία της Ελλάδος  από της υπό των Τούρκων αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως κατά το έτος 1453 μέχρι των καθ΄ ημάς χρόνων, Μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού υπὸ  Αγγέλου Σ. Βλάχου. Μέρος Δεύτερον Από του Κυβερνήτου μέχρι της ενηλικιώσεως του Βασιλέως Όθωνος.  Ανδρέας Κορομηλάς Εκδότης, Bd. 2, hrsg. v. Ανδρέας Κορομηλάς, übers. von. Άγγελος Βλάχος, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη: Τύποις Ἀνδρέου Κορομηλᾶ 1876.
Karl Mendelssohn-Bartholdy (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής), Ανδρέας Κορομηλάς (Επιμελητής)
1876
Nordau, Max: Εκφυλισμός, übers. von. Άγγελος Βλάχος, Neuauflagen 1911, 1920 Aufl., Αθήνα: Φέξης 1905 (Φιλοσοφική και Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη Φέξη).
Max Nordau (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1905
Schiller, Friedrich: „Ποίησις: η διανομή της γης (Κατά το γερμανικόν του Schiller)“, in: Χρυσαλλίς 1/H. 18 (1863), S. 564, http://xantho.lis.upatras.gr/test2.php?art=3023.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1863
Schiller, Friedrich: „Η διανομή της γης“, in: Εστία 1/26 (1876), S. 416, http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/index.php/estia/article/view/73288.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1876
Wildenbruch, Ernst von: „Το άλογο του βασιληά“, in: Ο Αριστοτέλης 9–10 (1910), S. 491–492.
Ernst von Wildenbruch (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
12.11.1910
Βαρθόλδης Μένδελσον [= Mendelssohn-Bartholdy], [Karl]: „[Ο Αλή Πασσάς]“, in: Εστία 5/120 (1878), S. 241–245, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=85657.
[Karl] Βαρθόλδης Μένδελσον [= Mendelssohn-Bartholdy] (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1878
Βλάχος, Άγγελος. “[Βιβλιοκρισία]: Ο ‘Φαύστος’ Του Γκαίτε. Κρίσις Της Υπό Γ. Στρατήγη Μεταφράσεως Αυτού.” In Ανάλεκτα, Β:305–17. Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903.
Άγγελος Βλάχος (Συγγραφέας)
1903
Βλάχος, Άγγελος. “Καταλυτική Κριτική Της Μετάφρασης Φαύστου Από Στρατήγη.” In Ανάλεκτα. Κρίσεις Αναμνήσεις Και Εντυπώσεις, Α:318–38. Αθήνα: Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, 1901.
Άγγελος Βλάχος (Συγγραφέας)
1901
Βλάχος, Άγγελος: „Ανάμνησις της Αϊδελβέργης“, in: Χρυσαλλίς 1/9 (1863), S. 281.
Άγγελος Βλάχος (Συγγραφέας)
1863
Βλάχος, Άγγελος: „Βιογραφίαι. Ο Βύργερ“, in: Χρυσαλλίς 1/9 (1863), S. 271–277.
Άγγελος Βλάχος (Συγγραφέας)
1863
Βλάχος, Άγγελος: „Η Κυριακή εν Βιέννη“, in: Εστία 5/117 (1878), S. 194–202.
Άγγελος Βλάχος (Συγγραφέας)
1878
Βλάχος, Άγγελος: „[Βιβλιοκρισία]: Γκαίτε, Φαύστος. Μεταφρασθείς εκ της Γερμανικής υπό Γεωργίου Στρατήγη. Εν Αθήναις εκ του τυπογραφ. των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου. 1887“, in: Εστία 23/580 (1887), S. 87–94, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/72511/64860.
Άγγελος Βλάχος (Συγγραφέας)
1887
Βλάχος, Άγγελος: „Περί της ποιήσεως του Ερρίκου Άϊνε“, in: Εστία 23/586–587 (1887), S. 177–180; 193–196.
Άγγελος Βλάχος (Συγγραφέας)
1887
Γιραρδίνος, Σαιμμάρκος: „Μάθημα ΚΘ΄: Αδελφικόν Μίσος- Η Αδελαΐς Γκεκλίνου του Βολταίρου- Η μνηστή της Μεσσήνης του Σίλλερ“, Μαθήματα δραματολογίας κατά μετάφρασιν Αγγέλου Βλάχου, Bd. 2, Αθήνα: Σακκελαρίου 1898 (Βιβλιοθήκη Μαρασλή), S. 152–181.
Σαιμμάρκος Γιραρδίνος (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1898

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον