Δημήτριος Βικέλας

1835 (Ερμούπολη (Σύρος)) – 1908 (Αθήνα)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Sideras, Agis. “Adolf Ellissens Begegnung Mit Dem Neuen Griechischen Staat Und Seine Rolle Als Vermittler Neugriechischer Kultur.” In Compendium Der Deutsch-Griechischen Verflechtungen, edited by Alexandros-Andreas Kyrtsis and Miltos Pechlivanos, July 9, 2020. https://comdeg.eu/compendium/essay/97497/.
Agis Sideras (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής)
07.09.2020
Σιδεράς, Άγις. “Η Συνάντηση Του Adolf Ellissen Με Το Νέο Ελληνικό Κράτος Και ο Ρόλος Του Ως Μεσολαβητή Του Νεοελληνικού Πολιτισμού.” In Επιτομή Των Ελληνογερμανικών Διασταυρώσεων, edited by Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης and Μίλτος Πεχλιβάνος, translated by Άγις Σιδεράς and Παρασκευή Σιδερά-Λύτρα, July 9, 2020. https://comdeg.eu/el/compendium/essay/97497/.
Άγις Σιδεράς (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής), Άγις Σιδεράς (Μεταφραστής), Παρασκευή Σιδερά-Λύτρα (Μεταφραστής)
07.09.2020
Βικέλας, Δημήτρης: „Επιστολαί Ελλήνων ποιητών και λογίων προς Κάρολον Krumbacher“, in: Νέα Εστία 86/1015 (1969), S. 1429–1434.
Δημήτρης Βικέλας (Συγγραφέας), Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Επιμελητής)
1969
Βικέλας, Δημήτρης: „Επιστολαί Ελλήνων ποιητών και λογίων προς Κάρολον Krumbacher“, in: Νέα Εστία 86/1016 (1969), S. 1495–1500.
Δημήτρης Βικέλας (Συγγραφέας), Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Επιμελητής)
1969
Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ. und Δημήτρης Βικέλας: „Επιστολαι Ελλήνων ποιητών και λογίων προς Κάρολον Krumbacher“, in: Νέα Εστία 87/1014 (1969), S. 1375–1380.
Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Συγγραφέας), Δημήτρης Βικέλας (Συγγραφέας)
1969
Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.: Χρηστομάνος, Βικέλας, Παπαδιαμάντης. Επιστολαί Μαξίμου, επισκόπου Κυθήρων (1549-1602). Έρευναι εις τα Αρχεία και τας χειρογράφους Συλλόγους Αυστρίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Ελλάδος, Αθήναι: Παπαζήσης 1971 (Πηγαί και έρευναι περί της ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453 4).
Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Συγγραφέας)
1971
Bikelas, Demetrios: Erzählungen von den Ägäischen Inseln. Autoris. Übers. aus d. Neugriech., übers. von. August Boltz, Leipzig: Reclam 1906.
Demetrios Bikelas (Συγγραφέας), August Boltz (Μεταφραστής)
1906
Bikelas, Demetrios: Lukis Laras : Eine Erzählung aus den griechischen Freiheitskriegen, übers. von. Wilhelm Lange, Leipzig: Reclam 1883.
Demetrios Bikelas (Συγγραφέας), Wilhelm Lange (Μεταφραστής)
1883
Bikélas, Demetrius: Die Griechen des Mittelalters und ihr Einfluß auf die europäische Cultur ; Peri Byzantinōn , ein historischer Versuch: Mit Bewilligung des Verf. aus dem griech. übers. von Wilh. Wagner, übers. von. Wilhelm Wagner, Gütersloh: Bertelsmann 1878.
Demetrius Bikélas (Συγγραφέας), Wilhelm Wagner (Μεταφραστής)
1878
Bikélas, Demetrius: Lukis Laras: Eine Geschichte aus dem griechischen Befreiungskriege. Aus dem Neugriechischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen, übers. von. Wilhelm Wagner, Hamburg: Grädener 1879.
Demetrius Bikélas (Συγγραφέας), Wilhelm Wagner (Μεταφραστής)
1879
Velestinlis, Rhigas u. a.: Sammlung neugriechischer Gedichte und Studie über den Hellenismus, hrsg. v. Adalbert Boysen, übers. von. Adalbert Boysen u. a., Marburg: N.G. Elwert 1902.
Rhigas Velestinlis (Συγγραφέας), Alexander Ypsilanti (Συγγραφέας), Panagiotis Soutsos (Συγγραφέας), Alexander Soutsos (Συγγραφέας), Angelika Palis (Συγγραφέας), D. Solomos (Συγγραφέας), Johannes Karasutsas (Συγγραφέας), Georg Zalocostas (Συγγραφέας), A. R. Rangabé (Συγγραφέας), Aristoteles Valaoritis (Συγγραφέας), Elias Tantalides (Συγγραφέας), Georg Drosinis (Συγγραφέας), Kléon Rangabé (Συγγραφέας), A. Vlachos (Συγγραφέας), Volkslieder (Συγγραφέας), Adalbert Boysen (Επιμελητής, Μεταφραστής), Theodor Kind (Μεταφραστής), Daniel Sanders (Μεταφραστής), Alexandros Rizos Rangavis (Μεταφραστής), Hans Müller (Μεταφραστής), August Boltz (Μεταφραστής), Volkslieder (Μεταφραστής), Hermann Lübke (Μεταφραστής), Arnold Passow (Μεταφραστής)
1902
Christópulos, Athanasios/Rangabé, A. R./Paparigópulos, D./Sutsos, Panagiotos/Valaoritis, Aristotélis/Kydoniotis, Dim./Vikélas, Dim./Tantalidis, Elias (1880): Lieder des hellenischen Mirza-Schaffy Athanasios Christópulos nebst einer Auswahl von Liedern und Gedichten hellenischer Zeitgenossen. Im Versmaasse  der Originale. Übertragen von August Boltz. Leipzig: Friedrich.
Athanasios Christópulos (Συγγραφέας), A. R. Rangabé (Συγγραφέας), D. Paparigópulos (Συγγραφέας), Panagiotos Sutsos (Συγγραφέας), Aristotélis Valaoritis (Συγγραφέας), Dim. Kydoniotis (Συγγραφέας), Dim. Vikélas (Συγγραφέας), Elias Tantalidis (Συγγραφέας), August Boltz (Μεταφραστής)
1880

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον