Γνωστοποίηση του παρόχου σύμφωνα με τις § 5 TMG/ § 55 RStV

Θεσμός

Freie Universität Berlin
– εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου

Διεύθυνση

Freie Universität Berlin
Centrum Modernes Griechenland (CeMoG)
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin
Germany

Αριθμός ΑΦΜ

DE 811304768

Ευθύνη για το περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτού του διαδικτυακού τόπου

Centrum Modernes Griechenland (CeMoG)
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin
Germany
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cemog.fu-berlin.de

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Τεχνικός σχεδιασμός και υλοποίηση

Freie Universität Berlin
Universitätsbibliothek
Center für Digitale Systeme (CeDiS)
E-Learning, E-Research, Multimedia

Επιμέλεια του ψηφιακού περιβάλλοντος και συντονισμός της υλοποίησης: Dr. Bart Soethaert και Ilker Egilmez
Τεχνική υποστήριξη: Ομάδα Υποστήριξης Εφαρμογών OES
Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου: Open Encyclopedia System (OES)

Πληροφορίες για την προσβασιμότητα

Νομική μορφή

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του Νόμου περί Ανωτάτων Σχολών Βερολίνου (BerlHG).

Νομικές σημειώσεις

Το CeMoG ενέργησε με μεγάλη επιμέλεια κατά τη σύνταξη των πληροφοριών και δεδομένων στην παρούσα ιστοσελίδα. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορούν να αποκλειστούν λάθη και συνεπώς αποκλείεται η οποιαδήποτε ευθύνη, διαβεβαίωση ή εγγύηση για την επικαιρότητα, ορθότητα και πληρότητα των διαθέσιμων πληροφοριών και δεδομένων.

Για όλα τα περιερχόμενα του ComDeG πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε αδειοδοτήσεις και τα ισχύοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικότητας. Η μη εξουσιοδοτημένη χρησιμοποίηση μεμονωμένων περιεχόμενων ή και ολόκληρων σελίδων θα διωχθεί βάσει του ποινικού και αστικού δικαίου. Περαιτέρω λεπτομέρειες ορίζουν οι όροι χρήσης και οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων.

Στην περίπτωση άμεσων και έμμεσων συνδέσμων προς εξωτερικές ιστοσελίδες («links»), οι οποίες βρίσκονται εκτός της αρμοδιότητας του CeMoG, υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων είναι ο αντίστοιχος διαχειριστής. Το CeMoG δηλώνει πως τη στιγμή που τοποθετήθηκαν οι σύνδεσμοι δεν υπήρχαν παράνομα περιεχόμενα στις συνδεδεμένες σελίδες. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για βλάβη που έχει προκύψει από την επίδειξη εμπιστοσύνης στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου ή από τη χρήση του. Για παράνομα, λανθασμένα ή ελλιπή περιεχόμενα και ιδίως για ζημίες οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή μη-χρήση τέτοιων από τρίτους προσφερόμενων πληροφοριών ευθύνεται μονό ο πάροχος της ιστοσελίδας στην οποία οδηγεί ο σύνδεσμος.

Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν, εφόσον δεν σημειώνεται κάτι διαφορετικό, είναι μέρος του Online-Compendium των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων και υπάγονται στους νομικούς όρους του ComDeG.

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον