Αναστάσιος Γεωργιάδης-Λευκίας

1773, Φιλιππούπολη (Θράκη) - 13.06.1853, Αθήνα

Arzt, πανεπιστημιακός, Gelehrter, μεταφραστής

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον