Ερρίκος Τράιμπερ

1796 (Μάινινγεν (Βαυαρία)) – 1882 (Αθήνα)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Klamaris, Nikolaos K.: „Griechische Wissenschaftler in Deutschland“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 225–245.
Nikolaos K. Klamaris (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Kotsowilis, Konstantin: Die griechischen Studenten in München unter König Ludwig I. von Bayern: (von 1826 bis 1844). Werdegang und späteres Wirken beim Wiederaufbau Griechenlands, 1. Aufl Aufl., München: K. Kotsowilis 1995.
Konstantin Kotsowilis (Συγγραφέας)
1995
Lönnecker, Harald: „‚In Hellas geht die Sonne der Freiheit auf!‘ Studentische Griechenland-Begeisterung seit 1820“, in: Meyer, Anne-Rose (Hrsg.): Vormärz und Philhellenismus, Bielefeld: Aisthesis 2013 (Jahrbuch Forum Vormärz-Forschung 18), S. 39–72.
Harald Lönnecker (Συγγραφέας), Anne-Rose Meyer (Επιμελητής)
2013
Murken, Jan: „Überlegungen zum bayerischen Beitrag beim Aufbau der medizinischen Versorgung in Griechenland zur Zeit König Ottos“, in: Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος (Hrsg.): Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Das Ottonische Griechenland Aspekte der Staatswerdung, Αθήνα: Οδυσσέας 2002, S. 111–132.
Jan Murken (Συγγραφέας), Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς (Επιμελητής)
2002
Ruisinger, Marion Maria: Das griechische Gesundheitswesen unter König Otto (1833-1862), Frankfurt a. M.: Lang 1997 (Philhellenische Studien 5).
Marion Maria Ruisinger (Συγγραφέας)
1997
Schlumm, Hans-B.: „Drang nach Freiheit? Die Philhellenen der zweiten Generation. Der Fall Joseph Mindler“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 107–118.
Hans-B. Schlumm (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Παπαδόπουλος, Γ., Ε. Αρναούτογλου und Α. Πέτρου: „Οι πρώτες περιπτώσεις εισπνεόμενης χειρουργικής αναισθησίας και οι πρωτεργάτες της στην Ελλάδα: Βερνάρδος Ρέζερ, Ερρίκος Τράιμπερ, Νικόλαος Πετσάλης και Ξαβιέρος Λάνδερερ“, in: Acta Anaesthesiologica Hellenica. Journal of the Hellenic Society of Anaesthesiology 44/3 (2011), S. 321–326, https://anaesthesiology.gr/media/File/pdf/2011-3.pdf (abgerufen am 12.08.2019).
Γ. Παπαδόπουλος (Συγγραφέας), Ε. Αρναούτογλου (Συγγραφέας), Α. Πέτρου (Συγγραφέας)
2011

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον