Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1911 (Αθήνα) –

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Bali, Charikleia: „Direkte und indirekte Einflußnahme auf die Universität Athen während der deutschen Besatzung. Zur Veränderung des Deutschlandbildes der Professorenschaft“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 175–189.
Charikleia Bali (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Emrich, Gerhard: „Isidora Rosenthal-Kamarinea und ihre Anthologie ‚Neugriechische Erzähler‘“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 347–353.
Gerhard Emrich (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Kambas, Chryssoula: „Athen und Ägypten. Helmut von den Steinen, Übersetzer von Kavafis“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 289–328.
Chryssoula Kambas (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Kotsowilis, Konstantin: Die griechischen Studenten in München unter König Ludwig I. von Bayern: (von 1826 bis 1844). Werdegang und späteres Wirken beim Wiederaufbau Griechenlands, 1. Aufl Aufl., München: K. Kotsowilis 1995.
Konstantin Kotsowilis (Συγγραφέας)
1995
Koutsoukou, Phädra: „Die NS-Kulturpolitik gegenüber Griechenland in der Vorkriegszeit. Olympia 1936, Förderprogramme Geisteswissenschaften, Abwerbung griechischer Künstler“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 139–155.
Phädra Koutsoukou (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Rofousou, Emilia: „Die Deutsche Demokratische Republik. Griechen und der zweite deutsche Staat“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 317–324.
Emilia Rofousou (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Xiropaidis, Georgios: „Produktives Missverständnis. Kants Ästhetik im zeitgenössischen Griechenland [1930er Jahre]“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 247–261.
Georgios Xiropaidis (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Zarifi, Maria: „Im Fadenkreuz der NS-Kulturpolitik. Förderstrategien für die Natur-, Technik- und Humanwissenschaften Griechenlands“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 157–174.
Maria Zarifi (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Kyrtsis, Alexandros-Andreas (2020): Unbewältigte Trauer: Griechische Intellektuelle der 1910er Jahre mit deutschem Studienhintergrund. In: Kyrtsis, Alexandros-Andreas/Pechlivanos, Miltos (Hg.): Compendium der deutsch-griechischen Verflechtungen. Online unter: https://comdeg.eu/compendium/essay/99726/.
Alexandros-Andreas Kyrtsis (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής), Joachim Winkler (Μεταφραστής)
07.09.2020
Κύρτσης, Αλέξανδρος-Ανδρέας (2020): Το πένθος των γερμανοσπουδασμένων διανοουμένων της δεκαετίας του 1910. In: Κύρτσης, Αλέξανδρος-Ανδρέας/Πεχλιβάνος, Μίλτος (Hg.): Επιτομή των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων. Online unter: https://comdeg.eu/el/compendium/essay/99726/.
Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
07.09.2020
Αποστολοπούλου, Γεωργία: „Οι Έλληνες μαθητές του Schelling. Μια σύντομη επισκόπηση“, in: Δωδώνη 20 (1991), S. 18–25.
Γεωργία Αποστολοπούλου (Συγγραφέας)
1991

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον