Πανεπιστήμιο Friedrich-Schiller της Ιένας

1934 –

Αναφορές στην Επιτομή

Ιωάννης Καλιτσουνάκης Άρθρα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Kotsowilis, Konstantin: Die griechischen Studenten in München unter König Ludwig I. von Bayern: (von 1826 bis 1844). Werdegang und späteres Wirken beim Wiederaufbau Griechenlands, 1. Aufl Aufl., München: K. Kotsowilis 1995.
Konstantin Kotsowilis (Συγγραφέας)
1995
Mitsou, Marilisa: „Deutsch-griechische Wechselbeziehungen in Literatur und Wissenschaft in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 127–138.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Pechlivanos, Miltos: „Die ‚Deutschfreunde‘ und die neugriechische Aufklärung“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 31–41.
Miltos Pechlivanos (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Ψαλιδόπουλος, Μιχάλης: „Έλληνες Διδάκτορες Οικονομικών Επιστημών στην Γερμανία του Μεσοπολέμου“, in: Ψαλιδόπουλος, Μιχάλης (Hrsg.): Επιστημονικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, 1870 -1933. Επιρροές και επεξεργασίες, Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις 2013, S. 93–113.
Μιχάλης Ψαλιδόπουλος (Συγγραφέας), Μιχάλης Ψαλιδόπουλος (Επιμελητής)
2013

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον