Ο Αρχιμήδης και ο μαθητής του

Titel Ο Αρχιμήδης και ο μαθητής του
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Καρθαίος, Κ.
Publikation Ο Νουμάς
Band 18
Ausgabe 627
Datum 1916
Seiten 261
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung