Τρεις Τιτάνες. Μιχαήλ-Άγγελος, Ρέμπραντ, Μπετόβεν

Titel Τρεις Τιτάνες. Μιχαήλ-Άγγελος, Ρέμπραντ, Μπετόβεν
Autor*in Ludwig, Emil
Übersetzer*in Λεβαντής, Σπύρος
Ort Αθήνα
Verlag Γκοβόστης
Datum ca. 1950
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung