Μαθήματα για την παιδεία

Titel Μαθήματα για την παιδεία
Autor*in Nietzsche, Friedrich
Übersetzer*in Σκουτερόπουλος, Νικόλαος Μ.
Ort Αθήνα
Verlag Printa
Datum 1998
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung