Το εγώ και το εκείνο

Titel Το εγώ και το εκείνο
Autor*in Freud, Sigmund
Übersetzer*in Μεραναίος, Κωστής Λ
Ort Αθήνα
Verlag Γκοβόστη
Datum 1939
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Das Ich und das Es
Quelle Veloudis 1983, S. 387
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung