Τραγούδια

Titel Τραγούδια
Autor*in Heine, Heinrich
Übersetzer*in Καρθαίος, Κώστας
Publikation Ο Νουμάς
Band 20
Ausgabe 772
Datum 1923
Seiten 196-197
Weiteres Lieder aus: Heimreise Τραγούδια από: Heimreise
Quelle Veloudis 1983, S. 424
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung