Δον Κάρολος ηγεμονόπαις της Ισπανίας. Δράμα εις πράχεις πέντε μεταφρασθέν εκ του Γερμανικού

Titel Δον Κάρολος ηγεμονόπαις της Ισπανίας. Δράμα εις πράχεις πέντε μεταφρασθέν εκ του Γερμανικού
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Στρατήγης, Γεώργιος Κ.
Publikation Απόλλων
Ausgabe 34-36, 38-42
Datum 1886
Seiten 529-535, 548-551, 562-568, 597-601, 609-613, 625-631, 641-645, 657-661
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung