Τα δύο αδέρφια

Titel Τα δύο αδέρφια
Autor*in Heine, Heinrich
Übersetzer*in Κουκούλας, Λέων
Publikation Ο Νουμάς
Band 20
Ausgabe 777
Datum 1923
Seiten 593-594
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Zwei Brüder
Quelle Veloudis 1983, S. 583-584
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung