Ιστορία της γερμανικής εθνικής λογοτεχνίας Και προς συνέχειαν αυτής, "ἡ γερμανική εθνική λογοτεχνία από του θανάτου του Γκαίτε μέχρι της σήμερον" υπό Αδόλφου Στερν εκ της ΚΕ εκδόσεως εξελληνισθείσα υπό Κλέωνος Ραγκαβή

Titel Ιστορία της γερμανικής εθνικής λογοτεχνίας Και προς συνέχειαν αυτής, "ἡ γερμανική εθνική λογοτεχνία από του θανάτου του Γκαίτε μέχρι της σήμερον" υπό Αδόλφου Στερν εκ της ΚΕ εκδόσεως εξελληνισθείσα υπό Κλέωνος Ραγκαβή
Autor*in Vilmar, August Friedrich Christian
Übersetzer*in Ραγκαβής, Κλέων
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
Datum 1906
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung