Ο Αντώνης και η Κουκιδίτσα

Titel Ο Αντώνης και η Κουκιδίτσα
Autor*in Kästner, Erich
Übersetzer*in Καρθαίου, Ρένα
Übersetzer*in Λάκων-Στελλάκης, Μάριος
Mitarbeiter*in Trier, Walter
Ort Αθήνα
Verlag Πατάκης
Datum 1982
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung