Καζανόβας. Homo eroticus

Titel Καζανόβας. Homo eroticus
Autor*in Zweig, Stefan
Übersetzer*in Μεραναίος, Κωστής Λ
Übersetzer*in Ζωγράφου, Μίνα
Ort Αθήνα
Verlag Μαρή
Datum 1950
Weiteres Από: Drei Dichter ihres Lebens. Casanova – Stendhal – Tolstoi. (1928)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung