Αμουσία

Titel Αμουσία
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Σολωμός, Διονύσιος
Buchtitel Διονυσίου Σολωμού: Τα ευρισκόμενα. Επιμ. Ι. Πολυλά
Ort Κέρκυρα
Verlag Τυπογραφείον Ερμής Α. Τερζάκη
Datum 1859
Seiten 148
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung