Η αγάπη του ποιητή

Titel Η αγάπη του ποιητή
Autor*in Heine, Heinrich
Übersetzer*in Ποριώτης, Νικόλαος
Publikation Ο Νουμάς
Band 13
Ausgabe 549
Datum 1915
Seiten 37-39
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Dichterliebe; από: Lyrisches Intermezzo (in Auswahl der von R. Schumann vertonten Lieder) επιλογή από τα μελοποιημένα τραγούδια του R. Schumann
Quelle Veloudis 1983, S. 291, 310
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung