Μιά μικρούλα ξέρω; Την ώρα που ο γαμπρός; Τέσσερις στρατηγοί; Έννοια σου, θά σ' ακαρτερώ; Την ώρα που ο λεβέντης; Στον πόλεμο κιναώ; Στου ρυακιού την άκρη; Τα ρόδινα χαράματα; Πώς, με ποιόν τρόπο; Τυφλοί στο μεγαλείο τους.

Titel Μιά μικρούλα ξέρω; Την ώρα που ο γαμπρός; Τέσσερις στρατηγοί; Έννοια σου, θά σ' ακαρτερώ; Την ώρα που ο λεβέντης; Στον πόλεμο κιναώ; Στου ρυακιού την άκρη; Τα ρόδινα χαράματα; Πώς, με ποιόν τρόπο; Τυφλοί στο μεγαλείο τους.
Autor*in Brecht, Bertolt
Autor*in Ελύτης, Οδυσσέας
Publikation Επιθεώρηση Τέχνης
Ausgabe 14
Datum 1961
Seiten 424- 426
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung