Η θεά μου

Titel Η θεά μου
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Γρυπάρης, Ιωάννης Ν.
Publikation Παναθήναια
Band Ε
Datum 15 12.1904
Seiten 132-134
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung