Οι Έλληνες του Γκαίρλιτς 1916-1919

Titel Οι Έλληνες του Γκαίρλιτς 1916-1919
Autor*in Αλεξάτος, Γεράσιμος
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Κυριακίδη Αφοί
Datum 2010
Weiteres Neuaufl. 2015/ B' Έκδοση 2015
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung